"Trådlöst"

Det här är en fortsättning från mina försök med min laptop

Nätverkskortet
Network controller: Intel Corporation PRO/Wireless 2200BG (rev 05)

firmware v3.0 (ipw2200-fw-3.0.tgz) från http://ipw2200.sourceforge.net/, under "Requirements".
Packa upp i en egen katalog och kopiera alla .fw till /lib/firmware

Se till att du har wireless-tools (finns i "n-katalogen")
och readline (finns i l-katalogen)

(Vid problem med att hitta drivrutiner/firmware till andra trådlösa nätverkskort: Se länken "Drivrutiner och Firmware" under Hårdvara i menyn till vänster./le)

wpa_supplicant-0.4.9-i486-2 från http://www.slackware.com/~alien/slackbuilds/wpa_supplicant/pkg/11.0/
# installpkg wpa_supplicant-0.4.9-i486-2.tgz
Dom lägger sig i /usr/sbin

Säkerhet med Wi-Fi Protected Access (WPA)

Från tidningen DatorMagazin nr. 3-2006: "Säkerhet i trådlösa nätverk" av Fredrik Olsson (sid. 103)
"Attacker på WPA baseras inte på någon sårbarhet i krypteringsalgoritmen eller på hur WPA initialiseras. Det baseras på det faktum att processen kan återupprepas och på vetskapen om att många väljer enkla lösenord. Dokumentationen för WPA förespråkar att ett lösenord på 20 tecken ska användas, det är dock många som väljer ett kortare och därmed enklare lösenord. Det här är WPA:s svaghet!"


Router

bild
Jag tar naturligtvis ett..


bild
..bättre lösenord senare..


bild
..tillåter bara min..


bild
.."MAC-adress", du kan se din via kommandot ifconfig


bild
.."avancerad", jag låter förvalet stå..


bild
..då startar jag.


Konfigurationsfiler i /etc/rc.d
Vill jag inte starta "trådlöst" så tar jag bort "kör-rättigheter"
på rc.wireless (chmod -x)
rc.wireless
rc.wireless.conf
rc.inet1
rc.inet1.conf

Konfigurationsfiler i /etc
wpa_supplicant.conf

Då startar jag..
# /etc/rc.d/rc.inet1 start
/etc/rc.d/rc.inet1:  eth0 is 'Any ESSID'
Invalid command : set
Invalid command : set
Invalid command : set
dhcpcd: MAC address = 00:11:22:33:44:55
dhcpcd: your IP address = 192.168.100.3

..och kollar..
# wpa_cli -i eth0 status
Selected interface 'eth0'
bssid=00:55:66:77:88
ssid=haze
pairwise_cipher=TKIP
group_cipher=TKIP
key_mgmt=WPA-PSK
wpa_state=COMPLETED
ip_address=192.168.100.3
..ser ju bra ut.. :-)

Valid XHTML 1.0 Transitional