Logitech Quickcam Pro 4000

Här finns en liten "testsida", (http://testcentret.idg.se/produkt.asp?pID=3181)

(IDG-testlänken ovan inaktiv. En alternativ, dock långt från lika bra, hittar du här:
http://alatest.se/produkttester/webbkameror/logitech-quickcam-pro-4000/po3-123152,88/ /le)

Den använder sig av "pwc.drivaren", nyttig information hittar du här..
http://www.lavrsen.dk/twiki/bin/view/PWC/WebHome
..och här laddar du ner drivaren.
. http://www.saillard.org/linux/pwc/


Installera

Jag använder linuxkärna 2.6.13.4 och tog ner pwc-10.0.11.tar.bz2.
Se till att du har dessa moduler..
/lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/media/video/videodev.ko:
/lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/media/video/v4l2-common.ko:
/lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/usb/core/usbcore.ko:

..flytta till den katalog där du packat upp filerna, d.v.s. pwc-10-0-11 och kompilera..
$ make
make -C /lib/modules/2.6.13.4/source SUBDIRS=/home/titus/program/pwc-10.0.11 modules
make[1]: Entering directory `/home/titus/kernel/linux-2.6.13.4'
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-if.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-misc.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-ctrl.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-v4l.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-uncompress.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-dec1.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-dec23.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-kiara.o
 CC [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc-timon.o
 LD [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
 CC   /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc.mod.o
 LD [M] /home/titus/program/pwc-10.0.11/pwc.ko
make[1]: Leaving directory `/home/titus/kernel/linux-2.6.13.4'

..bli "root"..
$ su
Password:

..leta reda på den gamla modulen..
# find /lib/modules/`uname -r`/ -name "pwc*.ko*"
/lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/usb/media/pwc/pwc.ko

..och ta bort den..
# rm /lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/usb/media/pwc/pwc.ko

..instllera den nya..
# make install
make -C /lib/modules/2.6.13.4/source SUBDIRS=/home/titus/program/pwc-10.0.9 modules
make[1]: Entering directory `/home/titus/kernel/linux-2.6.13.4'
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
make[1]: Leaving directory `/home/titus/kernel/linux-2.6.13.4'
install -d /lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/usb/media
install -m 644 -c pwc.ko /lib/modules/2.6.13.4/kernel/drivers/usb/media
/sbin/depmod -a

..behövs bara om du "kopierar" istället för "make install"..
# depmod -a --> behövs ju inte det är redan gjort..:-)

..ladda ur ev. gamla moduler..
# rmmod pwcx
ERROR: Module pwcx does not exist in /proc/modules

..
# rmmod pwc
ERROR: Module pwc does not exist in /proc/modules

och in med den nya..
# modprobe pwc

..kontrollera..
# lsmod
Module         Size Used by
pwc          87540 0
videodev        7168 1 pwc
v4l2_common       4672 1 pwc

.så här ser det ut när jag startat om..
$ dmesg
Linux video capture interface: v1.00
pwc: Philips webcam module version 10.0.11-unofficial loaded.
pwc: Supports Philips PCA645/646, PCVC675/680/690, PCVC720[40]/730/740/750 & PCV
C830/840.
pwc: Also supports the Askey VC010, various Logitech Quickcams, Samsung MPC-C10
and MPC-C30,
pwc: the Creative WebCam 5 & Pro Ex, SOTEC Afina Eye and Visionite VCS-UC300 and
 VCS-UM100.
pwc: Logitech QuickCam 4000 Pro USB webcam detected.
pwc: Registered as /dev/video0
usbcore: registered new driver Philips webcam

Bingo! :-), då kollar vi med Xawtv.

Valid XHTML 1.0 Transitional