Webkamera Philips PCVC 720K

Det här är en gammal "beställ bredband så får du den på köpet kamera", fungerar inte i Windows XP, så jag fick "ärva den" eftersom jag har Windows ME.
Så här fick jag igång den i Slackware 10.1 med "standardkärnan" 2.4.29, med 2.6-kärnan får jag en "grön" bild, så är det någon som fått igång den korrekt med 2.6 så hör av er!


Beroenden

kernel-source-2.4.29-noarch-1.tgz
Installera källkoden, finns på CD1 i katalogen slackware/k, eller här..
ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-10.1/slackware/k/

#installpkg kernel-source-2.4.29-noarch-1.tgz

ov51x: 1.65-1.11
Hemsida: http://alpha.ovcam.org/
"Drivers": http://alpha.ovcam.org/ov511/
FAQ: http://alpha.ovcam.org/ov511/faq.html
ov51x-1.65-1.11-mark.tar.bz2

Som vanligt packar jag upp i /usr/local..
#tar xvfj /home/hakan/program/ov51x-1.65-1.11-mark.tar.bz2

..flyttar till den skapade katalogen, läser README och kör make..
#cd cd ov51x-1.65-1.11-mark
#make

..nu finns ov51x.o, ov511_decomp.o och ov518_decomp.o här,
då byter jag namn på ov51x.o..
#mv ov51x.o ov511.o

..flyttar nuvarande modul i..
/lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov511.0.gz
.."någonstans", jag har valt /root..
#mv /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov511.0.gz /root

..sedan kopieras dom nya dit..
#cp ov511.o ov511_decomp.o ov518_decomp.o  /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb

Xawtv
Jag använder Xawtv, slack-paketet hittar du här..
(http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=6331)

(linuxpackages.net är nedlagd. Använd i stället http://pkgs.org/ eller
http://slackbuilds.org/ och Sök på xawtv.
Paketet finns till vissa äldre Slackware-versioner./le)

..ta ner xawtv-3.94-x86_64-1pcx.tgz, och installera..
#installpkg xawtv-3.94-x86_64-1pcx.tgz

..nu pluggar jag i kameran och startar jag om datorn.

Starta webkameran

Dessa kärnmoduler måste finnas..
videodev ov511 ov518_decomp
.. för att det ska lyckas, kontrollera med, som "root"..
#lsmod
vilka du redan har och lägg in dom övriga.
hakan@haze:~$ su
Password:
# modprobe videodev
# insmod /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov511.o
# insmod /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov518_decomp.o
# exit
exit

Nu startar vi kameran..
hakan@haze:~$ xawtv
This is xawtv-3.94, running on Linux/i686 (2.4.29)
dlopen: libdv.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
dlopen: libdv.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
WARNING: Your X-Server has no DGA support.
seteuid(root): Operation not permitted
v4l-conf had some trouble, trying to continue anyway
Warning: Cannot convert string "-*-ledfixed-medium-r-*--39-*-*-*-c-*-*-*" to type FontStruct

bild
Jag måste använda min "vanliga" kamera för att visa bilden, notera "linuxmiljön".. :-).


Ladda moduler med /etc/rc.d/rc.local

För att ladda modulerna vid uppstart använder jag rc.local och följande skript.

if [ $(uname -r) = "2.4.29" ]
	then
#		modprobe videodev
#		insmod /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov511.o
		insmod /lib/modules/2.4.29/kernel/drivers/usb/ov518_decomp.o
		echo "Webkameran aktiveras!!"
	else
		echo "Ingen Webkamera aktiveras!"
fi

videodev och ov511.o laddas "automatiskt" för mig så jag har kommenterat (#) bort dessa.
Eftersom jag oftast använder 2.6-kärnan, lägger jag till en "if-sats" (if [ $(uname -r) = "2.4.29" ] som gör att modulerna bara laddas när jag använder 2.4.29-kärnan.

Kontrollera 2 saker, att rc.local är "körbar"..
#ls -al /etc/rc.d/rc.local
-rwxr-xr-x  1 root root 540 2005-05-31 19:33 /etc/rc.d/rc.local

..om inte..
#chmod 755 /etc/rc.d/rc.local

..och för det andra att /etc/rc.d/rc.M har detta (längst ner!)..
# Start the local setup procedure.
if [ -x /etc/rc.d/rc.local ]; then
  . /etc/rc.d/rc.local
fi

Valid XHTML 1.0 Transitional