Vim/Gvim/Cream

Den största fördelen med att lära sig använda Vi/Vim är att då behöver jag inte lära mig någon annan textredigerare för den finns alltid med i UNIX-världen. :-)
Nackdelen är att det är svårt!
Men det finns lite "grafiska", gvim/cream, hjälpmedel så offra några minuter och kolla.


Hemsida: http://www.vim.org/
Nedladdn: http://www.vim.org/download.php

Slackware har 2 st. paket på CD1 (katalogen slackware/ap och xap), vim/xvim, xvim är med "grafik", gvim alltså, ska du inte ha nåt "speciellt" så duger dom bra.

Jag ska försöka mig på att följa Conny's Python-skola, sä jag vill ha lite extra, då blir det källkod..

Jag tog "The runtime and source files together: vim-##.tar.bz2 vim-6.3.tar.bz2"
och blev "root" via su, flyttade till /usr/local och packade upp..

root@haze:/usr/local# tar xvfj /home/hakan/program/vim-6.3.tar.bz2


Beroenden

Från "download"-sidan.. 
The best way to install Vim on Unix is to use the sources.
This requires a compiler and its support files. 
Compiling Vim isn't difficult at all. You can simply type "make install" when
you are happy with the default features.
Edit the Makefile in the "src" directory to select specific features.
.."compiler" är gcc.
"Grafik" är gtk+ mindre än 2.0 och x11.
Och naturligtvis python.
Har du gjort "full install" har du förmodligen allt med,
du kan kolla med ex.v. Swaret..

#swaret --search gcc
Listing available Packages matching Keyword: gcc...
gcc-3.3.5-i486-1 (4550 kB) [Status: INSTALLED]
gcc-g++-3.3.5-i486-1 (4571 kB) [Status: INSTALLED]
gcc-g77-3.3.5-i486-1 (2408 kB) [Status: INSTALLED]
gcc-gnat-3.3.5-i486-1 (6054 kB) [Status: INSTALLED]
gcc-java-3.3.5-i486-1 (10523 kB) [Status: INSTALLED]
gcc-objc-3.3.5-i486-1 (1589 kB) [Status: INSTALLED]

..ett annat sätt är att flytta till /usr/local/vim63/src
och köra..

#./configure --enable-pythoninterp
...
checking whether the C compiler (gcc ) works... yes
checking whether the C compiler (gcc ) is a cross-compiler... no
checking whether we are using GNU C... (cached) yes
checking whether gcc accepts -g... (cached) yes
...

checking for python... (cached) /usr/bin/python
checking Python version... (cached) 2.4
checking Python is 1.4 or better... yep
checking Python's install prefix... (cached) /usr
checking Python's execution prefix... (cached) /usr
(cached) checking Python's configuration directory... (cached) /usr/lib/python2.4/config
(cached) checking if -pthread should be used... yes
checking if compile and link flags for Python are sane... yes
...

Corrected X includes to /usr/X11/include
checking if X11 header files can be found... yes
...

checking for GTK - version >= 1.1.16... yes; found version 1.2.10
checking for X11/SM/SMlib.h... (cached) yes
checking for X11/xpm.h... (cached) yes
checking for X11/Sunkeysym.h... (cached) yes
checking for XIMText in X11/Xlib.h... yes
X GUI selected; xim has been enabled 

Installera

Du ska stå i katalogen /usr/local/vim63/src, öppna "Makefile" och avkommentera..

# PYTHON - For creating Vim with Python interface
# Uncomment this when you want to include the Python interface.
CONF_OPT_PYTHON = --enable-pythoninterp -->..detta..

..sedan..

#make
#make install
..installerar allt under /usr/local, den körbara filen lägger sig i /usr/local/bin


Plugin's

http://www.vim.org/scripts/script_search_results.php sök på python (längst ner). "Magistern"(Conny) har..

OBS! Alla läggs i kataloger under /usr/local/share/vim/vim63/,
det kan redan finnas "plugin's" med samma namn i katalogerna,
byt namn på dessa innan du lägger in dom nya. 

python_box.vim
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=505
Please note that this script needs the python compilerscript 
"python.vim" as well as "python_match.vim" by Benji Fisher
Läggs i katalogen ftplugin

python.vim : python compiler script by Christoph Herzog
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=477
Läggs i katalogen compiler

python_match.vim
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=386
Läggs i katalogen ftplugin

python.vim : Enhanced version of the python syntax 
highlighting script by Dmitry Vasiliev
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=790
Läggs i katalogen syntax

oceandeep.vim : dark colorscheme, pleasant, mainly
blue and blueish-green by Tom Regner
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=368
install details
In Vim 6, simply drop this into your "$VIMRUNTIME/colors/" or 
"$HOME/.vim/colors/", then use ":colorscheme oceandeep".
Otherwise, just ":source" it.
Läggs i colors

Sedan tog jag också..
pydoc.vim : Python documentation view- and search-tool
(uses pydoc) by André Kelpe
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=910
Läggs i katalogen plugin

Som synes finns det "hur många plugin's som helst", 
det är bara att testa. :-)

Konfiguration

Vi använder oss av "exempelfilerna" i /usr/local/share/vim/vim63, och kopierar dom som "dolda filer" till vår hemkatalog.

$ cp /usr/local/share/vim/vim63/vimrc_example.vim /home/hakan/.vimrc

$ cp /usr/local/share/vim/vim63/gvimrc_example.vim /home/hakan/.gvimrc

Starta

Nu är det läge för Jens "snabbguide"..
Öppna en fil..
>vim /sökväg/filnamn

För att editera, starta med "i" ("insert mode").
i  = insert (Lägg in före prompten, flytta med "piltangenterna",
       radera med "delete" och "backstegs"-tangenterna.)

a  = append ( Lägg in efter prompten)

Esc = för att avsluta "insert mode" och komma i "command mode".
 
Shift+: ger en prompt längst ned i editorn.
:
Där skriver du "w", "wq", "q", "q!". till exempel.
w = spara
wq =spara och avsluta
q = avsluta
q! = avsluta utan att spara
Den kommandoprompten är även en sökmotor.
Den "stora" guiden (på svenska) hittar du här när du installerat Vim.
/usr/share/vim/vim63/tutor/tutor.sv

Öppna en terminal och $vim..
bild
..med kommandot :version kan vi..


bild
..se vad som finns, titta på "+python" bl.a.


Då tar vi "grafik" $gvim..
bild
..ett något enklare sätt att lära sig på :-)


Då provar vi öppna en "python-fil"..
bild
..och få lite hjälp med vad "os.envirnon" är,
Kommandot är :Pydoc os.envirnon..


bild
..snyggt eller hur :-) avsluta hjälpen med :q


bild
..med hjälp av "Python Box", ska vi granska koden,
jag har lagt in ett fel på rad 6 (os.path:exsist)..


bild
..som den hittar, ska ju vara os.path.exsist


Cream

Cream är en liten "förenkling" av Vim/Gvim i det att den som förval har s.k. "Insert mode", d.v.s. du kan flytta med "pil-tangenterna" och "delete", "backsteg" fungerar som vanligt. Läs mer på hemsidan.

Hemsida: http://cream.sourceforge.net/
Nedladdn: http://cream.sourceforge.net/installation.html
Ta ner cream-0.32.tar.gz och packa upp den i /usr/local..
#tar xvfz /home/hakan/program/cream-0.32.tar.gz /usr/local

Installation

Flytta till cream-katalogen..
root@haze:/usr/local# cd cream-0.32/

..installera..
root@haze:/usr/local/cream-0.32# ./INSTALL.sh 

Finding $VIMRUNTIME :
 /usr/share/vim/vim63

Installing to:
 /usr/share/vim/vim63/cream

..bla..bla..
Copying shell command...
 /usr/bin/cream

..bla..bla..
Finished.

"Kommandot" om du ska lägga en Icon på skrivbordet är..
gvim -U NONE -u "\$VIMRUNTIME/cream/creamrc" "$@"

Icon finns i/usr/local/cream-0.32

Konfigurationsfilen är creamrc,
den finns i/usr/share/vim/vim63/cream/

Då provar vi starta, vi öppnar en "pythonfil"..
bild
..som du ser, gamla bekanta kommandon.. :-)

Valid XHTML 1.0!