USB-minne och Slax

Jag fick ju ett par sådana nyligen och eftersom min dator kan "starta från usb" (kolla din BIOS) ska jag visa hur man lägger in Linux-distributionen "SLAX" på ett sådant.
Hemsida: http://www.slax.org/
Jag laddar ner slax-6.0.0.tar till /home/titus/program/slax

Jag har gett namn till mina enheter med Udev-regler, det kan jag inte använda när jag lägger in Slax (får "Permission denied") utan monterar med det "riktiga" /dev/sd?? den får.


Sätt i minnet och..
titus:~ $ dmesg
sd 3:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
 sdc: sdc1
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk


..montera..
titus:~ $ su
Password:
root:/home/titus # mount /dev/sdc1 /media/hd0
root:/home/titus # exit
titus:~ $ 

..flytta dit och packa upp ..
titus:~ $ cd /media/hd0
titus:/media/hd0 $ tar xvf /home/titus/program/slax/slax-6.0.0.tar

..flytta till "boot-katalogen" och kör "bootinst.sh" som "root"..
titus:/media/hd0 $ cd boot/
titus:/media/hd0/boot $ su
Password:
root:/media/hd0/boot # sh bootinst.sh

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
            Welcome to Slax boot installer
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

This installer will setup disk /dev/sdc1 to boot only Slax.

Warning! Master boot record (MBR) of /dev/sdc will be overwritten.
If you use /dev/sdc to boot any existing operating system, it will not work
anymore. Only Slax will boot from this device. Be careful!

Press any key to continue, or Ctrl+C to abort...
..går inte med "any key" använd "Enter"..
Flushing filesystem buffers, this may take a while...
Setting up MBR on /dev/sdc...
The Master Boot Record of /dev/sdc has been updated.
Activating partition /dev/sdc1...
No partition table modifications are needed.
Updating MBR on /dev/sdc...
Setting up boot record for /dev/sdc1...
Disk /dev/sdc1 should be bootable now. Installation finished.

Read the information above and then press any key to exit...
..går inte med "any key" använd "Enter" och avmontera
sedan /media/hd0 innan du startar om datorn..jag använder "F12" på min
för att komma åt att ändra "startordning".

bild
..Snyggt eller hur..och bara 227 Mb :-)