Namnge dina enheter med Udev

Jag har nu nått den aktningsvärda åldern av 60 och i samband med det fått en massa "dataprylar". :-). Nu ska jag visa hur man fixar fasta "monteringspunkter" för dom olika grejerna.

Den stora manualen hittar du här...
http://www.reactivated.net/writing_udev_rules.html


USB-minne

Stoppa i minnet men kom ihåg att inte montera det.

Kolla med "dmesg"..
root:/home/titus # dmesg
usb-storage: device scan complete
scsi 3:0:0:0: Direct-Access   SanDisk Extreme Ducati  0.1 PQ: 0 ANSI: 2
sd 3:0:0:0: [sdc] 8027712 512-byte hardware sectors (4110 MB)

Nu ser du att den upptäcks som sdc, då kollar vi..
root:/home/titus # udevinfo -q all -p /block/sdc
P: /block/sdc
N: sdc
S: ducati
S: disk/by-id/usb-SanDisk_Extreme_Ducati_200435134113F8F03936-0:0
S: disk/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:8:1.0-scsi-0:0:0:0
E: ID_VENDOR=SanDisk
E: ID_MODEL=Extreme_Ducati
E: ID_REVISION=0.1
E: ID_SERIAL=SanDisk_Extreme_Ducati_200435134113F8F03936-0:0
E: ID_SERIAL_SHORT=200435134113F8F03936
E: ID_TYPE=disk
E: ID_INSTANCE=0:0
E: ID_BUS=usb
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.7-usb-0:8:1.0-scsi-0:0:0:0

Nu kan vi skriva en udev-regel, först skapar jag filen "10-local.rules" i /etc/udev/rules.d
root:/home/titus # touch /etc/udev/rules.d/10-local.rules

öppnar med valfri editor och skriver in på samma rad..
BUS=="usb", ATTRS{serial}=="200435134113F8F03936", KERNEL=="sd?1, NAME="%k", SYMLINK="ducati"

..läs in den nya regeln..
root:/home/titus # udevcontrol reload_rules

..kolla att "SYMLINK" skapas..
root:/home/titus # ls -al /dev/ducati
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-01-22 14:13 /dev/ducati -> sdc1

..lägg in i /etc/fstab, du måste skapa katalogen "/media/ducati"...
/dev/ducati	 /media/ducati	 auto	   noauto,user	0	0

..så kan du lägga en "genväg" på skrivbordet att klicka på för att
alltid montera det minnet på /media/ducati. :-)

Extern hårddisk via Usb

Jag fick också ett "kabinett" (en låda man kan montera vanliga hårddiskar i alltså) med en 500Gb Satadisk. Jag gjorde 4 partitioner på den med följande filsystem..

 1. ntfs
 2. ext3
 3. linux-swap
 4. ext3

SWAP-partitionen bara för att jag ska kolla att installera ett Linuxsystem "nångång". :-). Anslut kabinettet men kom ihåg att inte montera partitionerna.

Kolla med "dmesg"..
root:/home/titus # dmesg
usb-storage: device scan complete
scsi 2:0:0:0: Direct-Access   WDC WD50 WD-WCAS82280511 1C02 PQ: 0 ANSI: 2 CCS
sd 2:0:0:0: [sdb] 976773168 512-byte hardware sectors (500108 MB)

Nu ser du att den upptäcks som sdb, då kollar vi..
root:/home/titus # udevinfo -q all -p /block/sdb
P: /block/sdb
N: sdb
S: disk/by-id/usb-WDC_WD50_WD-WCAS82280511_7CA382280511-0:0
S: disk/by-path/pci-0000:00:1d.7-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:0
E: ID_VENDOR=WDC_WD50
E: ID_MODEL=WD-WCAS82280511
E: ID_REVISION=1C02
E: ID_SERIAL=WDC_WD50_WD-WCAS82280511_7CA382280511-0:0
E: ID_SERIAL_SHORT=7CA382280511
E: ID_TYPE=disk
E: ID_INSTANCE=0:0
E: ID_BUS=usb
E: ID_PATH=pci-0000:00:1d.7-usb-0:6:1.0-scsi-0:0:0:0

Nu kan vi skriva en udev-regel i filen /etc/udev/rules.d/10-local.rules
BUS=="usb", ATTRS{serial}=="7CA382280511", KERNEL=="sd?", NAME="%k", SYMLINK="extern" 
BUS=="usb", ATTRS{serial}=="7CA382280511", KERNEL=="sd?[1-9]", NAME="%k", SYMLINK="extern%n"
Första regeln är för "hela enheten", 2:a är för de olika partitionerna.

..läs in den nya regeln..
root:/home/titus # udevcontrol reload_rules

..kolla att alla "extern" skapas (jag fick ta ut och sätta in
usb-kontakten första gången för att det skulle fungera) ..
root:/home/titus # ls -al /dev/extern*
lrwxrwxrwx 1 root root 3 2008-01-22 15:04 /dev/extern -> sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-01-22 15:04 /dev/extern1 -> sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-01-22 15:04 /dev/extern2 -> sdb2
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-01-22 15:04 /dev/extern3 -> sdb3
lrwxrwxrwx 1 root root 4 2008-01-22 15:04 /dev/extern4 -> sdb4

..lägg in i /etc/fstab (skapa katalogerna "/media/extern1", 
"/media/extern2", "/media/extern4"...
/dev/extern1   /media/extern1  ntfs-3g   noauto,user,rw,nls=utf8,locale=sv_SE 0  0
/dev/extern2   /media/extern2  ext3    noauto,user,rw     0  0
/dev/extern4   /media/extern4  ext3    noauto,user,rw     0  0


OBS!
Jag märkte att jag måste ändra /media/extern? katalogernas rättigheter från "standard".
Antingen ge alla "skrivrättigheter" (chmod +w /media/extern?) eller som jag gjorde, ändrade till en
grupp som jag tillhör (plugdev)(chgrp plugdev /media/extern?) och gav gruppen "skrivrättigheter"
(chmod g+w /media/extern?)

..för ext3-patitioner kan du skapa "genvägar" på skrivbordet att klicka på för att
alltid montera ex.v. partition nr 2 på /media/extern2. :-)
Kom ihåg att p.g.a. ntfs-3g och Fuse (som ger skrivstöd till ntfs-partitionen)
kan den bara monteras som "root".

Valid XHTML 1.0 Transitional