SWFTOOLS>

Ett program som kan omvandla lite olika saker till "flashfiler", jag får problem med pdf2swf, men eftersom jag bara är intresserad av att omvandla wav och avi-format så fungerar det. Jag laddar ner till /home/hakan/nya_program.

Hemsida:    http://www.quiss.org/swftools/
Dokumentation: http://www.quiss.org/swftools/documentation.html
FAQ:      http://www.quiss.org/swftools/faq.html
Nedladdning:  http://www.quiss.org/swftools/download.html

Beroenden

t1lib,libjpeg,avifile,freetype
t1lib:http://www.linuxpackages.net/download.php?id=3906
root@haze:/home/hakan/nya_program# installpkg t1lib-5.0.2-i486-2spi.tgz
libjpeg: --> finns på skivorna eller Swaret..
root@haze:/home/hakan# swaret --search libjpeg
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: libjpeg...
libjpeg-6b-i386-4 (376 kB) [Status: INSTALLED]

avifile:http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=1864
root@haze:/home/hakan/nya_program# installpkg avifile-0.7.38-i686-1jto.tgz


freetype: http://www.linuxpackages.net/download.php?id=3825
root@haze:/home/hakan/nya_program# installpkg freetype2-2.1.9-i486-2zeb.tgz


då är det dags att packa upp..
hakan@haze:~/nya_program$ tar xvfz swftools-0.6.1.tar.gz
..bli "root"..
hakan@haze:~/nya_program$ su
Password:
..kopiera till /usr/local..
root@haze:/home/hakan/nya_program# cp -r swftools-0.6.1 /usr/local
..flytta dit..
root@haze:/home/hakan/nya_program# cd /usr/local/swftools-0.6.1/
..och har du inte läst FAQ och INSTALL redan så är det dags..sedan..
root@haze:/usr/local/swftools-0.6.1# ./configure
..och här får jag felmeddelande..

checking for freetype-config... freetype-config
checking for FT_Init_FreeType in -lfreetype... yes
checking freetype/freetype.h usability... no
checking freetype/freetype.h presence... no
checking for freetype/freetype.h... no

checking for missing libraries... freetype
***************************************************
* The following headers/libraries are missing: freetype
* Disabling pdf2swf tool...
***************************************************

..trots att jag har freetype.h i /usr/include/freetype..nåja, som vanligt när jag inte fattar 
skyller jag på "versionsnummret". ;-)
Är det någon som får det att fungera så hör av er.
..jag fortsätter alltså med..
root@haze:/usr/local/swftools-0.6.1#make
..och..
root@haze:/usr/local/swftools-0.6.1#make install
..detta är ett "kommandoradsprogram" och dom körbara filerna ligger i /usr/local/bin

Användning

Manualerna till dom olika programmen är i form av "mansidor" (ex.v $man wav2swf), vilket inte brukar vara det lättaste precis, dessa är dock någorlunda enkla. ;-)

Jag visar med ett exempel, jag vill att min halsning.wav ska göras 
om till "flash", kallas halsning.swf och spelas 2 gånger..jag går till katalogen med "halsning.wav..
hakan@haze:~/musik/test1$ ls
halsning.wav
hakan@haze:~/musik/test1$ wav2swf -o halsning.swf -l 2 halsning.wav
strange error flushing buffer ...
hakan@haze:~/musik/test1$ ls
halsning.swf halsning.wav

Och så här låter det.. Hälsning

Bara på kul så spelar jag in en ny hälsning och "bäddar in den", så att den ska spelas när sidan öppnas Flashsnutt.

Valid XHTML 1.0!