Startordning.

linuxkärnan-->init-->/etc/inittab-->/etc/rc.d/rc.S-->/etc/rc.d/rc.M (default)--> /etc/rc.d/rc.4 (startar X)

Mera detaljerat ser den ut så här, där ej annat anges ligger skripten i /etc/rc.d:
Kärnan-->/sbin/init-->/etc/inittab-->rc.S--(med rc.modules-->rc.serial--)--> rc.M--[-->rc.pcmcia-->rc.inet1--(med rc.inet1.conf)-->rc.hotplug-->rc.inet2--(med rc.syslog-->rc.firewall--> rc.sshd-->rc.yp-->rc.nfsd.)-->rc.cups-->rc.atalk-->rc.sendmail-->rc.acpdi-->rc.font-->rc.keymap--> rc.httpd-->rc.samba-->rc.gpm-->rc.sysvinit-->rc.local]-->rc.4.


Init

Det första program, som börjar köras under Slackware, förutom linuxkärnan, är init(8). Detta program läser filen /etc/inittab(5) för att se hur systemet skall köras. Det kör skriptet /etc/rc.d/rc.S för att förbereda systemet innan det går in i önskad körnivå (runlevel).


/etc/rc.d/rc.S

Filen rc.S gör det virtuella minnet verksamt, monterar filsystemen, rensar upp i vissa loggkataloger, laddar kärnmoduler, ställer in serieportar och kör SystemV-initieringsskript (ifall det finns). Här följer en lista över de skript som rc.S anropar för att fullgöra sitt arbete:


rc.S Detta är det egentliga systeminitieringsskriptet.

rc.modules Laddar kärnmoduler. Saker och ting såsom nätverkskort, PPP-stöd, ljudkort, skrivarport m.m. laddas här.

rc.seriel Ställer in serieportarna genom att köra setserial-kommandon.


/etc/rc.d/rc.M

Fleranvändarstart (multiuser mode, runlevel 2 och 3). Förinställd i Slackware är runlevel 3 ("icke grafisk", grafisk = 4). Körnivåerna 2, 3 och 4 startar även nätverkstjänster.


rc.M: "Huvudskriptet" som anropar följande skript.

rc.pcmcia: Ställer in PCMCIA-enheter som kan förekomma i systemet. Detta kommer särskilt väl till pass för användare av bärbara datorer, som förmodligen har ett PCMCIA-modem eller dito nätverkskort.

rc.inet1: Skapas av netconfig. Denna fil står för konfigurering av nätverksgränssnittet via konfigurationsfilen rc.inet1.conf

rc.hotplug

rc.inet2: Körs efter rc.inet1 och sätter igång grundläggande nätverkstjänster. rc.syslog, rc.firewall, rc.sshd, rc.yp, rc.nfsd. Kan även starta Internet super-server demonen inetd med sin konfigurationsfil /etc/inetd.conf

rc.cups: Startar skrivar-servern.

rc.atalk: Sätter igång AppleTalk-tjänster.

rc.sendmail: Startar Sendmail- demonen.

rc.acpid: Startar ACPI-demonen.

rc.font: Laddar ett skärmtypsnitt som man valt för textläget utanför X.

rc.keymap: Tangentbordet

rc.httpd: Sätter igång webservern Apache.

rc.samba: Sätter igång fil- och skrivardelning för Windows-maskiner.

rc.gpm: Startar gpm, (general purpose mouse services, musdrivaren för textläge utanför X. Gör det möjligt att kopiera och klistra in med hjälp av musen även i textläge.

rc.sysvinit: Letar upp SystemV-initieringsskript för önskad körnivå (runlevel) och kör dem.(Om det finns.)

rc.local: Innehåller särskilda startkommandon för det egna systemet. Denna fil är tom omedelbart efter en färsk installation, eftersom den är förbehållen lokala systemadministratörer. Detta skript körs efter det, att all annan initiering redan har ägt rum.


/etc/rc.d/rc.4

Fleranvändarstart (multiuser startup, runlevel 4), med någon av de grafiska inloggningshanterarna KDM, GDM eller XDM.


Allmänt om startskript

Startskripten blir verksamma, genom att man gör dem körbara (exekverbara) med kommandot chmod. #chmod +x "filnamn" Omvänt görs de overksamma, genom att man avlägsnar exekveringsrätten från filerna.

Valid HTML 4.01!