Starta X


Från "textläge", körnivå 3 (Slackwares förval.)

startx-->xinit-->/home/sven/.xinitrc-->Finns inte den.--> /usr/X11R6/lib/X11/xinit/xinitrc

Använd programmet xwmconfig för att bestämma din skrivbordsmiljö. Varje användare skriver vid kommandoprompten.xwmconfig

xwmconfig-bild

Detta ger en .xinitrc i din hemkatalog, nedan ser du ett exempel när du valt KDE.


#!/bin/sh
# $XConsortium: xinitrc.cpp,v 1.4 91/08/22 11:41:34 rws Exp $

userresources=$HOME/.Xresources
usermodmap=$HOME/.Xmodmap
sysresources=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xresources
sysmodmap=/usr/X11R6/lib/X11/xinit/.Xmodmap

# merge in defaults and keymaps

if [ -f $sysresources ]; then
xrdb -merge $sysresources
fi

if [ -f $sysmodmap ]; then
xmodmap $sysmodmap
fi

if [ -f $userresources ]; then
xrdb -merge $userresources
fi

if [ -f $usermodmap ]; then
xmodmap $usermodmap
fi

# Start the window manager:
startkde


startx vid prompten startar nu KDE.


Grafisk inloggning

Vi utgår från att du valt KDE.

/etc/rc.d/rc.4-->/opt/kde/bin/kdm

OBS! Du måste vara root, gå till /etc/inittab ändra till en 4 under "Default runlevel"(id:3:initdefault), nedan ser du ett exempel


# inittab This file describes how the INIT process should set up
# the system in a certain run-level.
#
# Version: @(#)inittab 2.04 17/05/93 MvS
# 2.10 02/10/95 PV
# 3.00 02/06/1999 PV
# 4.00 04/10/2002 PV
#
# Author: Miquel van Smoorenburg, miquels@drinkel.nl.mugnet.org
# Modified by: Patrick J. Volkerding, volkerdi@slackware.com
#

# These are the default runlevels in Slackware:
# 0 = halt
# 1 = single user mode
# 2 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 3 = multiuser mode (default Slackware runlevel)
# 4 = X11 with KDM/GDM/XDM (session managers)
# 5 = unused (but configured the same as runlevel 3)
# 6 = reboot

OBS! Det är här du ändrar!

# Default runlevel. (Do not set to 0 or 6)
id:4:initdefault:

# System initialization (runs when system boots).
si:S:sysinit:/etc/rc.d/rc.S

# Script to run when going single user (runlevel 1).
su:1S:wait:/etc/rc.d/rc.K

# Script to run when going multi user.
rc:2345:wait:/etc/rc.d/rc.M

# What to do at the "Three Finger Salute".
ca::ctrlaltdel:/sbin/shutdown -t5 -r now

# Runlevel 0 halts the system.
l0:0:wait:/etc/rc.d/rc.0

# Runlevel 6 reboots the system.
l6:6:wait:/etc/rc.d/rc.6

# What to do when power fails.
pf::powerfail:/sbin/genpowerfail start

# If power is back, cancel the running shutdown.
pg::powerokwait:/sbin/genpowerfail stop

# These are the standard console login getties in multiuser mode:
c1:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty1 linux
c2:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty2 linux
c3:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty3 linux
c4:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty4 linux
c5:1235:respawn:/sbin/agetty 38400 tty5 linux
c6:12345:respawn:/sbin/agetty 38400 tty6 linux

# Local serial lines:
#s1:12345:respawn:/sbin/agetty -L ttyS0 9600 vt100
#s2:12345:respawn:/sbin/agetty -L ttyS1 9600 vt100

# Dialup lines:
#d1:12345:respawn:/sbin/agetty -mt60 38400,19200,9600,2400,1200 ttyS0 vt100
#d2:12345:respawn:/sbin/agetty -mt60 38400,19200,9600,2400,1200 ttyS1 vt100
v # Runlevel 4 used to be for an X window only system, until we discovered
# that it throws init into a loop that keeps your load avg at least 1 all
# the time. Thus, there is now one getty opened on tty6. Hopefully no one
# will notice. ;^)
# It might not be bad to have one text console anyway, in case something
# happens to X.
x1:4:wait:/etc/rc.d/rc.4

# End of /etc/inittab


Starta om datorn så ska Kdm komma upp. OBS! Kdm tittar i /etc/X11/xdm/Xsession, där lägger du kommandot/sökvägen till dom olika "fönsterhanterare" som du har installerat. sedan lägger du till sökvägen i /opt/kde/share/config/kdm/kdmrc så får du det som menyval.

Psst! I kde 3.2 märkte jag att det räckte med att göra en länk från /usr/local/bin/fluxbox till /usr/local/fluxbox/bin/fluxbox ;-)

Valid HTML 4.01!