Slapt-get

Ytterligare ett kanonprogram för att installera program i Slackware, ungefär samma som Swaret, men har ett "gui"(grafik) som åtminstone för mig fungerar bättre än "Kswaret" (gui för swaret).

Slap-gets hemsida: http://software.jaos.org/

Slapt-guis hemsida: http://akinimod.sourceforge.net/slaptgui/


Installation

Beroenden
curl >= 7.12.0-i486-1
glibc-solibs >= 2.3.2-i486-6
binutils
openssl >= 0.9.7d-i486-1
pkgtools
zlib

Ta ner det ".tgz" paket du vill ha från hemsidan eller http://pkgs.org, ställ dig i "nedladdningskatalogen", bli "root" och kör

#installpkg slapt-get-0.9.9i-i386-2.tgz

#installpkg slapt-gui-2.0.2-i386-1ajv.tgz


Konfiguration

Slapt-gets konfigurationsfil ska ligga i /etc/slapt-get/slapt-getrc, där finns redan 2 st.(en .new), jag har "klippt och klistrat" till en som passar just mig, här ser du den slapt-getrc, kör sedan..
#slapt-get --update,


root@haze:/home/hakan# slapt-get --update
Retrieving package data [http://software.jaos.org/slackpacks/current/]...Done
Retrieving patch list [http://software.jaos.org/slackpacks/current/]...Done
Retrieving checksum list [http://software.jaos.org/slackpacks/current/]...Done
Reading Package Lists...Done
Retrieving package data [ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/slackware/slackware-current/]...  Done
Retrieving patch list [ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/slackware/slackware-current/]...Done
Retrieving checksum list [ftp://mirror.aarnet.edu.au/pub/slackware/slackware-current/]... Done
Reading Package Lists...Done

Nu är du igång, slapt-gets "hjälp" hittar du med..
#slapt-get --help
,,samt i /usr/doc/slapt-get-0.9.9i och naturligtvis med..
#man slapt-get.


Grafik!

OBS! kör du som "su" under din vanliga användare måste du först fixa tillgång till xserver.

$ xhost +local:root
non-network local connections being added to access control list
$ su
Lösenord:
# export DISPLAY=:0.0

#slapt-gui


Jag tycker det är enklast att "länka"
# ln -s /etc/slapt-get/slapt-getrc /etc/slapt-getrc


..först "Settings"..


.."slapt-get" ligger i din "PATH" som "root" (/usr/sbin), så du behöver inte ändra..


..prova en sökning..


..och "Package Details". Snyggt eller hur!


Som avslutning tar vi väl lite "varningens ord" ;-), som med alla "automatiska uppgraderare", använd inte automatiken om du följer "current", det besparar dig en hel del problem!

Valid XHTML 1.0 Transitional