Scanner

Jag har även tillgång till en scanner HP Scanjet-2200C, speciellt när en massa foton ska scannas av andra (läs "barn") ;-)

http://www.sane-project.org/sane-mfgs.html --> lista över scannrar som stöds.

Jag behöver dom här modulerna i min Linuxkärna, först kollar jag om dom redan finns i min /boot/config-fil. Jag påminner igen om att jag inte vet om alla behövs, men dom gör ingen skada i alla fall. ;-)


# USB support
#
CONFIG_USB=m  -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_DEBUG is not set

#
# Miscellaneous USB options
#
CONFIG_USB_DEVICEFS=y  -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set

#
# USB Host Controller Drivers
#
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI=m  -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_UHCI_ALT is not set
# CONFIG_USB_OHCI is not set

#
# USB Human Interface Devices (HID)
#
CONFIG_USB_HID=m  -->Den här behöver du??
# CONFIG_USB_HIDINPUT is not set
# CONFIG_USB_HIDDEV is not set
# CONFIG_USB_KBD is not set
# CONFIG_USB_MOUSE is not set
# CONFIG_USB_AIPTEK is not set
# CONFIG_USB_WACOM is not set
# CONFIG_USB_KBTAB is not set
# CONFIG_USB_POWERMATE is not set

#
# USB Imaging devices
#
# CONFIG_USB_DC2XX is not set
# CONFIG_USB_MDC800 is not set
CONFIG_USB_SCANNER=m  -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_MICROTEK is not set
# CONFIG_USB_HPUSBSCSI is not set

Om jag vill att dom ska laddas när jag startar går jag till /etc/rc.d/rc.modules

### USB Host Controllers:  -->För USB-portarna, min kamera+scanner.
# Universal Host Controller Interface (Intel standard):
/sbin/modprobe usb-uhci

### USB device support:
# (Note that once you've loaded USB hub support most USB devices will
# trigger the kernel to load their modules automatically)

# USB scanner support (requires patched SANE from http://fachschaft.cup.uni-muenchen.de/~neukum/scanner.html):
/sbin/modprobe scanner  -->Scannern.

Finns dom inte får du bygga en ny Linuxkärna, och lägga till enligt nedanstående.Support for USB, Preliminary USB device filesystem och UHCI (Intel PIIX4, via...) support.


USB Mass Storage supportUSB Human Interface Device (full HID) support


USB Scanner support

Jag har för närvarande inte tillgång till scannern, det här är vad jag "tror" att jag gjorde. ;-)

Nu installerar jag programmen sane-1.0.13-i486-1 ochxsane-0.92-i486-1, jag använder förstås swaret:
#swaret --install sane-1.0.13-i486-1
#swaret --install xsane-0.92-i486-1
Sedan kollar jag:
#sane-find-scanner
eller..
#scanimage --list-devices
Jag har för mig att den hittades direkt när jag startade xsane.

Valid HTML 4.01!