Samba

Tillsammans med Lars Edman har jag gjort en "Samba på svenska" kolla den!
(http://web.comhem.se/haze5/index.html) ⇒⇒ Samba på svenska

Med programmet samba kan du dela filer och skrivare med Windows.
Hemsida: https://www.samba.org/
Dokument: https://www.samba.org/samba/docs/man/Samba-HOWTO-Collection/
     http://www.tldp.org/HOWTO/SMB-HOWTO.html
Svenska sidor
(http://biphome.spray.se/gunnard/linux/samba.html) 
(http://wiki.linuxportalen.se/index.php/Samba) 

Jag har tagit det senaste "slackpaketet" samba-3.0.21c-i486-1 från 


Server (hakan=192.168.100.2)

/etc/hosts
# For samba
192.168.100.3		zenita

/etc/samba/smb.conf
Jag tar en kopia av smb.conf-sample till smb.conf, mina
ändringar är "grönmarkerade".
smb.conf

/etc/rc.d/rc.firewall
Jag öppnar portarna 135, 137, 138, 139, 445 och 631 i min
Brandvägg

/etc/rc.d/rc.cups
Gör den "körbar" (# chmod 755 rc.cups) och starta.
sh-3.1# ./rc.cups start
cups: started scheduler.

Jag fick även ändra detta för att få det att fungera..
/etc/cups/mime.types
Avkommentera raden (långt ner)
application/octet-stream

/etc/cups/mime.convs
Avkommentera raden (långt ner)
application/octet-stream  application/vnd.cups-raw  0

/etc/rc.d/rc.samba
Gör den "körbar" (# chmod 755 rc.samba) och starta.
sh-3.1# ./rc.samba start
Starting Samba: /usr/sbin/smbd -D
         /usr/sbin/nmbd -D

Vill du att dom (cups + samba) ska starta automatiskt
så avkommenterar du raderna i /etc/rc.d/rc.M

Lösenord
Användaren hakan finns på servern.
sh-3.1# smbpasswd -a hakan
New SMB password:lösen
Retype new SMB password:lösen
Added user hakan.

WindowsXP-datorn (zenita=192.168.100.3)

Logga in som "Administratör" och lägg till detta..
WINDOWS\System32\Drivers\etc\hosts
192.168.100.2	hakan

..och ditt "gruppnamn"..
Kontrollpanelen --> System --> Datornamn
Arbetsgrupp:	NILSSON
..starta om datorn, sedan fortfarande som
"Administratör", "Start --> Den här datorn"..

bild
.."Mina närverksplatser"..


bild
.."Visa datorer"..


bild
.."Samba Server"..


bild
.."logga in"..


bild
.."Skrivare och fax"


bild
.."lägg till"..


bild
..nätverksskrivare..


bild
.."bläddra"..


bild
.."canon"..


bild
..XP har den drivrutinen"..


bild
..Klart! :-)..


bild
..men varför har jag det på så många ställen?
Och varför både "homes" och "hakan", dom är ju samma?


Komma åt Windows (laptopen) från Linux (servern)

Först kollar vi vad som "delas ut", här finns en bra sida..
(http://www.justlinux.com/nhf/Filesystems/Mounting_smbfs_Shares_Permanently.html)

(En liknande, dock Ubuntu-sida: /le) https://wiki.ubuntu.com/MountWindowsSharesPermanently

$ smbclient -L 192.168.100.3
Password: Ev. din "Windowslösen", annars tryck "Enter"
Domain=[ZENITA] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]

    Sharename    Type   Comment
    ---------    ----   -------
    Delade dokum  Disk
    IPC$      IPC    Fjärr-IPC
session request to 192.168.100.3 failed (Called name not present)
session request to 192 failed (Called name not present)
Domain=[ZENITA] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]

    Server        Comment
    ---------      -------

    Workgroup      Master
    ---------      -------
"Delade dokum" är alltså Windowsmappen "Delade dokument" som inte är "lösenordsskyddad".

..Sedan kan vi montera det som "delas" (som "root")..
# mount -t smbfs //192.168.100.3/"Delade dokum" /mnt/samba
Password: Ev. din "Windowslösen", annars tryck "Enter"
# cd /mnt/samba/
# ls
Min musik Mina bilder Mina videoklipp desktop.ini
..avmontera..
# cd
# umount /mnt/samba/

Vill jag ha full koll som användare "hakan" så blir det..
# mount -t smbfs //192.168.100.3/"Delade dokum" /mnt/samba -o uid=hakan,gid=users

..och skulle det som delas vara skyddat av användaren "titus" på Windowsdatorn
lägger du till efter -o..
username=titus,password="titus windowslösen"

..nu sätter jag denna rad i /etc/fstab,
OBS! \040 för "mellanslag"..

//192.168.100.3/Delade\040dokum /mnt/samba smbfs noauto,uid=hakan,gid=users 0 0
..Jag måste montera som "root", men nu har användaren "hakan" läs+skriv-rättigheter.
Om du läser länken ovan så ser du att om man chmod u+s smbmnt skulle kunna montera
som "vanlig användare", jag får inte det att fungera!

..eller ansluta, som vanlig användare till en "ftp-promt"..
$ smbclient //192.168.100.3/"Delade dokum"
Password: Ev. din "Windowslösen", annars tryck "Enter"
Domain=[ZENITA] OS=[Windows 5.1] Server=[Windows 2000 LAN Manager]
smb: \> dir
 .                 DR    0 Fri Oct 28 05:23:10 2005
 ..                 DR    0 Fri Oct 28 05:23:10 2005
 desktop.ini            AHS   128 Sat Mar 4 10:55:00 2006
 Min musik             DR    0 Tue Mar 21 17:31:43 2006
 Mina bilder            DR    0 Sat Mar 4 15:27:15 2006
 Mina videoklipp          DR    0 Fri Oct 28 05:23:10 2005

        49991 blocks of size 524288. 27572 blocks available

..för att se "kommandon"..
smb: \> help
?       altname    archive    blocksize   cancel
case_sensitive cd       chmod     chown     del
dir      du       exit      get      getfacl
...bla,bla..

Valid XHTML 1.0 Transitional