Ricoh SD card reader i min Dell Inspiron 9300

(Sidan innehåller ett flertal länkar som gäller drivrutiner till en specifik laptop med äldre, >10år gammal, hårdvara.
Mark Lord's sida rtr.ca ligger kvar men länkarna om Inspiron 9300 är borttagna. Jag lämnar dessa därhän. Se i stället länken "Drivrutiner och Firmware" under Hårdvara i menyn till vänster./le)

Med 2.6.18-kärna behövs inga "patchar", men det är "experimentiellt" så du måste ha "Prompt for development and/or incomplete code/drivers" påslaget för att "se det".

Det här är hämtat från Mark Load's sida om sin (http://rtr.ca/dell_i9300/)

Allting går väldigt snabbt så kontrollera om inte detta redan finns i kärnan..:-)
Du måste ha en 2.6.16.X-kärna och patcharna 08-10 från..
(http://rtr.ca/dell_i9300/kernel/latest/)
..jag använder 2.6.16.11 (med denna .config), packar upp och lägger patcharna i den katalogen (/home/titus/kernel/linux-2.6.16.11).

Ställer mig i den katalogen och..
$ patch -p1 < 08_sdhci_1.patch 

$ patch -p1 < 09_sdhci_2.patch 

$ patch -p1 < 10_sdhci_fixes.patch

..sedan dyker alternativet upp här..

bild

..så här ser det ut med "dmesg"..
$ dmesg
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver, 0.11
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
ACPI: PCI Interrupt 0000:03:01.2[C] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 18
mmc0: SDHCI at 0xdfcfc700 irq 18 DMA


..jag måste ladda mmc_block för hand (kan läggas i /etc/rc.d/rc.local)..
# modprobe mmc_block

# lsmod
mmc_block        5896 0
sdhci         11840 0
mmc_core        17104 2 mmc_block,sdhci


..raden i /etc/fstab blir..
/dev/mmcblk0p1	 /mnt/kort	 auto	   noauto,users	0  0

..då sätter jag i mitt kort och kollar..
# mount -t vfat /dev/mmcblk0p1 /mnt/kort
# cd /mnt/kort
root@zenita:/mnt/kort# ls
dcim
# cd dcim/
root@zenita:/mnt/kort/dcim# ls
100konic
root@zenita:/mnt/kort/dcim# cd 100konic/
root@zenita:/mnt/kort/dcim/100konic# ls
pict2545.jpg pict2548.jpg pict2551.jpg pict2554.jpg

..fungerar ju bra. :-)

USB2.0 Card Reader/Writer (21 in 1)

Det här är en "Mass Storage" produkt (fick den via detta inlägg). Kom ihåg att du inte kan använda min config-2.6.16.11 rakt av, den är ju gjord för min laptop, titta bara att du har det som finns under "SCSI" och "USB". Jag vet inte om "allt" behövs men det gör i alla fall ingen "skada". ;-)

Så här ser det ut när man kopplar in den, jag var tvungen att först
sätta in minneskortet i läsaren för att få det att fungera..
# dmesg
usb 1-8: new high speed USB device using ehci_hcd and address 5
usb 1-8: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 5
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
 Vendor: Generic  Model: 2.0 Reader  -CF Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
sd 3:0:0:0: Attached scsi removable disk sdb
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
 Vendor: Generic  Model: 2.0 Reader  -SM Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
sd 3:0:0:1: Attached scsi removable disk sdc
sd 3:0:0:1: Attached scsi generic sg3 type 0
 Vendor: Generic  Model: 2.0 Reader  -SD Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
SCSI device sdd: 121856 512-byte hdwr sectors (62 MB)
sdd: Write Protect is off
sdd: Mode Sense: 03 00 00 00
sdd: assuming drive cache: write through
SCSI device sdd: 121856 512-byte hdwr sectors (62 MB)
sdd: Write Protect is off
sdd: Mode Sense: 03 00 00 00
sdd: assuming drive cache: write through
 sdd: sdd1
sd 3:0:0:2: Attached scsi removable disk sdd
sd 3:0:0:2: Attached scsi generic sg4 type 0
 Vendor: Generic  Model: 2.0 Reader  -MS Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
sd 3:0:0:3: Attached scsi removable disk sde
sd 3:0:0:3: Attached scsi generic sg5 type 0
 Vendor: Generic  Model: 2.0 Reader  -xD Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 00
sd 3:0:0:4: Attached scsi removable disk sdf
sd 3:0:0:4: Attached scsi generic sg6 type 0
usb-storage: device scan complete

# # mount -t vfat /dev/sdd1 /mnt/hd

# ls /mnt/hd/dcim/100konic/
pict2545.jpg pict2548.jpg pict2551.jpg pict2554.jpg

# umount /mnt/hd
..fungerar ju bra den också. :-)

Valid XHTML 1.0 Transitional