Rezound

Ett mycket avancerat ljudinspelnings/redigerigsprogram, jag lyckas inte få "tar.gz", d.v.s. källkoden att "kompilera"(Här kan du se vilket felmeddelande jag får.) så jag tar "rpm-filen" och gör om den till ett slackpaket med rpm2tgz och installerar med #installpkg.

Hemsida:    http://rezound.sourceforge.net/
Manualer:   http://sourceforge.net/docman/?group_id=5056
Nedladdning:http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=5056

Beroenden

Ladda ner och packa upp rezound-0.10.0beta.tar.gz
Titta i underkatalogen docs/INSTALL.
Dom paket som finns med Slack-distributionen visar jag med Swaret.
Andra Slackpaket laddas ner och installeras med #installpkg "paketnamn".
Ytterligar några finns bara som Källkod


libaudiofile v0.2.3 (or later)
root@haze:/home/hakan# swaret --search audiofile
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: audiofile...
audiofile-0.2.6-i486-1 (170 kB) [Status: INSTALLED]

libfox v1.0.0 (or later)
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=2644

libfftw v2.1.3 (or later)
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3777

lame v3.92 (or later)
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3257

cdrdao
root@haze:/home/hakan# swaret --search cdrdao
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: cdrdao...
cdrdao-1.1.9-i486-1 (412 kB) [Status: INSTALLED]

libogg, libvorbis, libvorbisfile and libvorbisenc
libvorbisfile and libvorbisenc vet jag inte riktigt var dom finns. 
Jag hittade detta med en sökning..
"libvorbisenc.so.2. Provided by. libvorbis-1.0.1-0.0 och
libvorbisfile.so.0. Provided by. vorbis-1.0beta4"
..men jag installerade..
libao och vorbis-tools
..för att vara på den säkra sidan.. ;-)
 
root@haze:/home/hakan# swaret --search libao
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: libao...
libao-0.8.4-i486-1 (43 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search libogg
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: libogg...
libogg-1.1-i486-1 (75 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search libvorbis
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: libvorbis...
libvorbis-1.0.1-i486-1 (614 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search vorbis-tools
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: vorbis-tools...
vorbis-tools-1.0.1-i486-2 (191 kB) [Status: INSTALLED]

libFLAC, libFLAC++
root@haze:/home/hakan# swaret --search flac
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: flac...
flac-1.1.0-i386-1 (593 kB) [Status: INSTALLED]

libSoundTouch
Ladda ner källkoden härifrån..
http://sky.prohosting.com/oparviai/soundtouch/

..packa upp..
bash-2.05b# unzip soundtouch_v1.2.1.zip

..flytta till /usr/local
bash-2.05b# cp -r SoundTouch-1.2.1/ /usr/local

..flytta dit och som vanligt läs README...sedan
root@haze:/usr/local/SoundTouch-1.2.1# ./configure

..bla,bla..
root@haze:/usr/local/SoundTouch-1.2.1# make

..bla,bla..
root@haze:/usr/local/SoundTouch-1.2.1# make install

libpthreds(finns i glibc), g++, flex och bison
Egentligen ska inte flex och bison behövas, se docs/INSTALL.

root@haze:/home/hakan# swaret --search glibc
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: glibc...
glibc-2.3.2-i486-6 (15439 kB) [Status: INSTALLED]
glibc-debug-2.3.2-i486-6 (22762 kB) [Status: NOT INSTALLED]
glibc-i18n-2.3.2-noarch-6 (8998 kB) [Status: INSTALLED]
glibc-profile-2.3.2-i486-6 (21915 kB) [Status: NOT INSTALLED]
glibc-solibs-2.3.2-i486-6 (1024 kB) [Status: INSTALLED]
glibc-zoneinfo-2.3.2-noarch-6 (273 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search g++
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: g++...
gcc-g++-3.3.4-i486-1 (2468 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search flex
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: flex...
flex-2.5.4a-i486-2 (174 kB) [Status: INSTALLED]

root@haze:/home/hakan# swaret --search bison
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: bison...
bison-1.35-i386-1 (243 kB) [Status: NOT INSTALLED (Installed: bison-1.875-i386-1)]
bison-1.875-i386-1 (289 kB) [Status: INSTALLED]

libportaudio, vox/devox, libjack
Inte nödvändiga, läs som sagt INSTALL för att se om du vill ha dom.

Jag har laddat ner..
rezound-0.10.0beta-1.i586.rpm
..till /home/hakan/nya_program

Gör till ett slackpaket..
root@haze:/home/hakan/nya_program# rpm2tgz rezound-0.10.0beta-1.i586.rpm

..kontrollera vad det är..
root@haze:/home/hakan/nya_program# explodepkg rezound-0.10.0beta-1.i586.tgz
Exploding package rezound-0.10.0beta-1.i586.tgz in current directory:
./
./usr/
./usr/bin/
./usr/bin/rezound
./usr/doc/
./usr/doc/rezound/
./usr/doc/rezound/AUTHORS
./usr/doc/rezound/COPYING
./usr/doc/rezound/Features.txt
./usr/doc/rezound/FrontendFoxFeatures.txt
./usr/doc/rezound/NEWS
./usr/doc/rezound/README
./usr/share/
./usr/share/applnk/
./usr/share/applnk/Multimedia/
./usr/share/applnk/Multimedia/rezound.desktop
./usr/share/locale/
./usr/share/locale/de/
./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/
./usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/rezound.mo
./usr/share/locale/es/
./usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/
./usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/rezound.mo
./usr/share/locale/ru/
./usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/
./usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/rezound.mo
./usr/share/mimelnk/
./usr/share/mimelnk/audio/
./usr/share/mimelnk/audio/x-rez.desktop
./usr/share/mimelnk/audio/x-rez.kdelnk
./usr/share/rezound/
./usr/share/rezound/icon_logo_32.gif
./usr/share/rezound/impulse_hall1.wav
./usr/share/rezound/menu.dat
./usr/share/rezound/presets.dat

..och installerar..
root@haze:/home/hakan/nya_program# installpkg rezound-0.10.0beta-1.i586.tgz
..den läger sig i K-menyn under multimedia.

Vi provar väl att spela in något..

..en liten välkomsthälsning....tryck på den röda cirkeln....var och vad filen ska kallas, resten är förvalt....då trycker jag på "Record" och börjar prata..sedan "Stop" och "Okay"....och så här ser ljudet ut, en massa tystnad så jag ska "edit" lite....verkar ju vara dom gamla vanliga "kortkommandona"....markera (dra och släpp) tystnaden i början och klipp (ctrl+x)..samma i slutet....och spara som .wav....jag låter förvalet vara.


För att den inte ska ta så stor plats så gör jag om den till "Flash", som du kan läsa om under Swftools, och så här låter den.. Hälsning

Valid XHTML 1.0!