Real Player 10

Jag har "Multimedia audio controller: Intel Corp. 82801AA AC'97 Audio (rev 02)" inbyggt ljud i min dator. Det gör att jag får problem med "Slacks" generic-kernels..

Felmeddelande:
ALSA ../alsa-kernel/pci/intel8x0m.c:401: codec_semaphore: semaphore is not ready [0x1][0x300]
ALSA ../alsa-kernel/pci/intel8x0m.c:416: codec_write 1: semaphore is not ready for register 0x54
..här kan man läsa lite om hur andra har åtgärdat det..
http://www.linuxquestions.org/questions/archive/25/2004/07/3/198092

Jag har emellertid löst det genom att bygga in ljudet i kärnan (utan moduler), både ALSA och OSS-emulering. Då får jag igång RealPlayer 10, här ser du min .config för 2.6-kärnan.


Hämta spelaren här: http://www.real.com/linux/, jag lägger den i /home/hakan/nya_program ...sedan..

hakan@haze:~/nya_program$ chmod a+x RealPlayer10GOLD.bin -->Gör filen körbar
hakan@haze:~/nya_program$ su -->Blir "root"
Password:
root@haze:/home/hakan/nya_program# cp RealPlayer10GOLD.bin /usr/local -->Kopierar den till /usr/local..
root@haze:/home/hakan/nya_program# cd /usr/local/ -->..flyttar sjäv dit.. 
root@haze:/usr/local# ./RealPlayer10GOLD.bin -->..och kör den

Enter the complete path to the directory where you want
RealPlayer to be installed. You must specify the full
pathname of the directory and have write privileges to
the chosen directory.
Directory: [/usr/local/RealPlayer]: -->Jag vill ha den där så "ENTER"

You have selected the following RealPlayer configuration:

Destination:      /usr/local/RealPlayer

Enter [F]inish to begin copying files, or [P]revious to go
back to the previous prompts: [F]: -->"ENTER"

Copying RealPlayer files...configure system-wide symbolic links? [Y/n]: ...y.
enter the prefix for symbolic links [/usr]: .. -->"ENTER"
Setting up realplay symlinks in /usr...
configuring icons...
configuring document icons...
.configuring pixmaps...
configuring locale...
configuring desktop...
configuring applications...
Configuring realplay script...

RealPlayer installation is complete.
Cleaning up installation files...
Done.

root@haze:/usr/local#
root@haze:/usr/local# cd RealPlayer/mozilla/ -->..flytta..
root@haze:/usr/local/RealPlayer/mozilla# ls
nphelix.so nphelix.xpt
..och länka plugins till mozilla.
root@haze:/usr/local/RealPlayer/mozilla# ln -s nphelix.so /usr/lib/mozilla-1.7/plugins 
root@haze:/usr/local/RealPlayer/mozilla# ln -s nphelix.xpt /usr/lib/mozilla-1.7/plugins

Det enda jag behövde ändra var..

..internetinställningen, sedan var det dags att prova www.svt.se....liten bild som "plugin....och stor om jag väljer "visa i extern spelare"..


Och så här blir det att lyssna på Sveriges Radio..

..snyggt, eller hur. :-)

Valid XHTML 1.0!