Angående länkarna under rubriken Program

Länkarna under rubriken Program är mycket begränsat reviderad.
Vissa "program-projekt" kan vara nedlagda och övergivna, eller ersatta med nyare under annat namn.

Håkans har gjort en mycket omfattande beskrivning av programvaror han installerat och konfigurerat genom åren. Jag anser att samtliga fyller sin plats även om somliga programvaror inte existerar längre. Beskrivningarna anger ändå en metod att söka sig fram och lösa problem och ofta konfigurationsanvisningar.
Att uppdatera denna omfattande lista med programvarubeskrivningar skulle vara mycket tidskrävande. -I den mån jag i framtiden kommer att revidera någon av programvarulänkarna kommer jag att uppdatera den successivt.

Hittar du ett "programvaru-projekt" som har upphört men ändå gör dig intresserad skulle jag rekommendera en fri internetsökning på det tidigare projektets namn, eller på de funktioner programvaran haft.

Vissa program kan faktiskt också sedan Mitt_Slackware skrev ha integrerats i den ordinarie Slackware distributionen;
Här skulle jag rekommendera Sökning i det installationsmedium du tagit hem för Slackware, eller att du för din Slackware-version söker i FILELIST.TXT hos ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/. FILELIST.TXT ligger ytterst i varje distributions katalog (för t ex Slackware-14.1 ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-14.1//FILELIST:TXT. OBS! Finns 64-bit fr o m 13.0!)

linuxpackages.net som Håkan ofta hänvisar till för program/paketsökning är nedlagd!
Använd i stället:
http://slackbuilds.org/ eller http://pkgs.org/ för motsvarande sökningar! Slackbuilds anses hålla hög kvalitet.

Vid andra installations- eller konfigurationsproblem kan jag bara rekommendera användning av de forum som oftast är knutna till respektive distribution, för Slackware t ex:
http://www.linux.se/forum/ som ofta har serverproblem.
http://forum.slackwarelinux.se/index.php och
http://www.linuxquestions.org/ Ett utmärkt forum för Slackware! /leValid XHTML 1.0 Transitional