OpenOffice.org

Kontorsprogrammet med stort "K" för Linux, dessutom begåvat med ett bra installationsprogram. Vill du ha tillgång till java så installera det först, titta under Java-plugin hur du gör det.

Hemsida:     http://www.openoffice.org/
Inst.anv:    http://www.openoffice.org/dev_docs/instructions
Nedladdning: http://download.openoffice.org/1.1.2/index.html

Jag laddar ner den svenska versionen, OOo_1.1.2rc3_040528_LinuxIntel_install_sv.tar.gz, till /home/hakan/nya_program, eftersom "OOo" har ett grafiskt installationsprogram och jag ska installera som "root" måste jag ge "root" tillgång till skärmen. (Su-X)


hakan@haze:~$ xhost +local:root
non-network local connections being added to access control list
hakan@haze:~$ su
root@haze:/home/hakan# export DISPLAY=:0.0
Nuflyttar vi till nedladdningskatalogen..
root@haze:/home/hakan# cd nya_program/
..och packar upp..
root@haze:/home/hakan/nya_program# tar xvfz OOo_1.1.2rc3_040528_LinuxIntel_install_sv.tar.gz
bla,bla,bla..
..flyttar oss..
root@haze:/home/hakan/nya_program# cd OOo_1.1.2_LinuxIntel_install_sv/
..och kör installationsprogrammet..
root@haze:/home/hakan/nya_program/OOo_1.1.2_LinuxIntel_install_sv# ./setup -net
glibc version: 2.3.2
ln: `python': File exists


Välkommen....godkänn avtalet....välj installationstyp....och katalog..


..fortsätt....här ser du att den hittat "Java"....nu installeras det....och nu är det klart.


Nu ska varje användare också installera..
root@haze:/home/hakan/nya_program/OOo_1.1.2_LinuxIntel_install_sv# exit
exit
..det görs från den katalog du installerade OOo..
hakan@haze:~$ cd /opt/OpenOffice.org1.1.2/
hakan@haze:/opt/OpenOffice.org1.1.2$ ./setup


Välkommen....information....godkänn avtalet....vem du är..


..välj "arbetsstation"..


..och var den ska installeras..


..det var allt....klicka för att avsluta.För oss med Kde lägger sig "OOo" direkt i Menyn

Valid XHTML 1.0!