Ntfs-3g

Ntfs-3g är en fri läs/skriv "driver" för filsystemet NTFS som bl.a. används av Windows XP och Vista. Jag har provat den ett tag och inte märkt några olägenheter, dock ska sägas att jag inte använder Windows speciellt ofta. :-)

Hemsida: http://www.ntfs-3g.org
Ladda ner senaste stabila versionen, f.n. ntfs-3g-1.826.tgz

Beroenden

Fuse minst version 2.6.0 
Hemsida: http://fuse.sourceforge.net/
Ladda ner senaste stabila versionen, f.n. fuse-2.7.0.tar.gz

Kernel-source
Har du inte byggt en egen kärna utan använder Slackware 12.0 standardkärna 
vmlinuz-generic-smp-2.6.21.5 så finns kernel-source-2.6.21.5_smp-noarch-2.tgz här
Ett "fuse-paket" och "ntfs-3g paket" hittar du då också på http://linuxpackages.net/ 

Fuse

OBS! Såg detta!! To use FUSE with ntfs-3g, it is necessary to configure it as a module (--enable-kernel-module), and each time you install a new kernel(and obviously it's modules), you should make a package that fits with the modules of your new kernel. jag har en egen kärna så jag gör egna "slackpaket" med hjälp av Checkinstall Packa upp "tar-arkivet" och flytta till programkatalogen.. bash-3.1$ tar xvfz fuse-2.7.0.tar.gz bash-3.1$ cd fuse-2.7.0 ..konfigurera.. bash-3.1$ ./configure ..bla..bla.. checking if FUSE is loaded as a module... yes checking if FUSE module is from official kernel... yes configure: NOTE: Detected that FUSE is already present in the kernel, so NOTE: building of kernel module is disabled. To force building NOTE: of kernel module use the '--enable-kernel-module' option. configure: creating ./config.status config.status: creating Makefile config.status: creating config.h ..hittar modulen så då bygger vi.. bash-3.1$ make Har du inte konfigurerat "checkinstall" ännu (min ligger i /usr/local/lib/checkinstall/checkinstallrc) så använd "make install" som vanligt. bash-3.1$ su Password: bash-3.1# checkinstall --fstrans=no ..bla..bla.. Done. The new package has been saved to /home/titus/slackware/checkinstall/fuse-2.7.0-i686-1_CI.tgz You can install it in your system anytime using: installpkg fuse-2.7.0-i686-1_CI.tgz ..så då flyttar jag dit och gör det. :-)

ntfs-3g

Packa upp "tar-arkivet" och flytta till programkatalogen.. bash-3.1$ tar xvfz ntfs-3g-1.826.tgz bash-3.1$ cd ntfs-3g-1.826 ..konfigurera.. bash-3.1$ ./configure ..bla..bla.. **************************************************************************** * WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING * * The FUSE user space binaries were NOT installed with root directory * * executable prefix. This means that automounting NTFS volumes during boot * * could fail. This can be fixed the below way by reinstalling FUSE using * * the right 'configure' option during FUSE compilation: * * ./configure --exec-prefix=/ * * make * * sudo make install * * WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING WARNING * **************************************************************************** ..Jag gissar att detta kan hända om du har /usr/local som egen partition, för det är där som installationen sker som "default". Jag har det inte, så inga problem för mig, jag fortsätter.. bash-3.1$ make ..bla..bla.. bash-3.1$ su Password: bash-3.1$ checkinstall --fstrans=no ..bla..bla.. Done. The new package has been saved to /home/titus/slackware/checkinstall/ntfs-3g-1.826-i686-1_CI.tgz You can install it in your system anytime using: installpkg ntfs-3g-1.826-i686-1_CI.tgz ..så då flyttar jag dit och gör det. :-)

Då lägger jag till denna rad i /etc/fstab...
/dev/sda1    /Vista      ntfs-3g   defaults,nls=utf8,locale=sv_SE 0  0

..startar om datorn och BINGO! det fungerar. :-)