NFS (Network File System)

"NFS" är alltså ett sätt att dela på kataloger via nätverket. Jag har skrivit lite allmänt om NFS (ungefär mitt i) och om mitt Nätverk .Jag tänker låta zenita (laptopen) få tillgång till en "programkatalog", /hakan/delad, på hakan (stationära) via NFS.

Dokument: (http://www.linux.se/doc/swe/NFS-HOWTO-se-2.html) ⇒⇒ http://www.tldp.org/HOWTO/NFS-HOWTO/
Så här står det direkt i README..

NFS, NätverksFilSystemet har tre väsentliga egenskaper

  * Det möjliggör delning av filer över ett nätverk.
  * Det fungerar i stort sett tillräckligt bra.
  * Det öppnar för en flora av säkerhetsrisker som 
   är väl förstådda av crackers som enkelt kan utnyttjas
   för full åtkomst (läs, skriv och ta bort) av alla 
   dina filer.

..så då förstår du säkert hur viktigt det är att veta vad man gör
om man ska använda NFS, jag har följt denna beskrivning..
(http://www.lowth.com/LinWiz/nfs_help.html) ⇒⇒ http://docs.slackware.com/howtos:network_services:home_nfs_howto

..då ser mina "konf-filer" ut så här, titta gärna på "man-sidorna" där står bl.a.
vad som är "förvalt" (default).

/etc/exports
/hakan/delad	hakan(rw,async)	zenita(rw,async)
..här är ex.v. "root_squash" förvalt.

/etc/hosts.allow
localhost
zenita

Då ska vi bestämma "portar", 4000-4003
/etc/rc.d/rc.nfsd
if [ -x /usr/sbin/rpc.statd ]; then
  echo " /usr/sbin/rpc.statd"
  /usr/sbin/rpc.statd -p 4000
fi

if [ -x /usr/sbin/rpc.mountd ]; then
  echo " /usr/sbin/rpc.mountd"
  /usr/sbin/rpc.mountd -p 4002
fi

# if [ -x /usr/sbin/rpc.rquotad ]; then
#  echo " /usr/sbin/rpc.rquotad"
#  /usr/sbin/rpc.rquotad -p 4003
# fi
Jag använder inte "quota", om "lockd" (4001) står det..
If you are using loadable modules and you would like to specify
these options in your /etc/modules.conf file add a line like this to the file:

options lockd nlm_udpport=32768 nlm_tcpport=32768

The above line would specify the udp and tcp port for lockd to be 32768.

If you are not using loadable modules or if you have compiled lockd into the 
kernel instead of building it as a module then you will need to pass it an option
on the kernel boot line.

It should look something like this:

 vmlinuz 3 root=/dev/hda1 lockd.udpport=32768 lockd.tcpport=32768
Jag har provat detta (med portnr=4001), men får det inte att fungera,
däremot får jag alltid samma portnummer när jag testar, (udp=1028, tcp=1030)

# rpcinfo -p
program vers proto  port
  100000  2  tcp  111 portmapper
  100000  2  udp  111 portmapper
  100003  2  udp  2049 nfs
  100003  3  udp  2049 nfs
  100003  4  udp  2049 nfs
  100003  2  tcp  2049 nfs
  100003  3  tcp  2049 nfs
  100003  4  tcp  2049 nfs
  100005  1  udp  4002 mountd
  100005  1  tcp  4002 mountd
  100005  2  udp  4002 mountd
  100005  2  tcp  4002 mountd
  100005  3  udp  4002 mountd
  100005  3  tcp  4002 mountd
  100021  1  udp  1028 nlockmgr
  100021  3  udp  1028 nlockmgr
  100021  4  udp  1028 nlockmgr
  100021  1  tcp  1030 nlockmgr
  100021  3  tcp  1030 nlockmgr
  100021  4  tcp  1030 nlockmgr
  100024  1  udp  4000 status
  100024  1  tcp  4000 status

..så jag använder dom till min..

/etc/rc.d/rc.firewall

# det här är NFS
	# för "portmapper"
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 111 -j ACCEPT
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p udp --dport 111 -j ACCEPT
	# för "NFS Daemon"
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 2049 -j ACCEPT
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p udp --dport 2049 -j ACCEPT
	# för "statd"
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 4000 -j ACCEPT
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p udp --dport 4000 -j ACCEPT
	# för "mountd"
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 4002 -j ACCEPT
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p udp --dport 4002 -j ACCEPT
	# för "lockd"
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 1030 -j ACCEPT
	$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p udp --dport 1028 -j ACCEPT

..hela hittar du här rc.firewall

Nu skapar jag monteringspunkten /mnt/nfs på "zenita"..
# mkdir /mnt/nfs

..och monterar..
# mount -t nfs hakan:/hakan/delad /mnt/nfs

..det tar en stund, men se flyttar jag dit..
# cd /mnt/nfs

..och kollar..
# ls
Bröllopp-03 hardrockSVCD  nfs.old ssh_3
backup    iso       prov   video


Bingo! :-), vill du att den ska monteras vid uppstart så
lägger du till en rad i /etc/fstab..
hakan:/hakan/delad	/mnt/nfs	nfs	hard,intr	0	0
..och ser till att /etc/rc.d/rc.portmap är "körbar" (+x)

Valid XHTML 1.0 Transitional