MPlayer

Det finns lite olika sätt att installera MPlayer på. Så här har jag gjort, jag använder slapt-get med den här slapt-getrc, slackware current alltså. Det går naturligvis lika bra att använda Swaret eller något annat. Jag har KDE, då kan jag använda K-->System-->More Programs-->File Manager-Super User Mode när jag flyttar/kopierar filer "hit och dit". ;-)

Hemsida: http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/news.html

Dokumentation: http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/index.html

Ladda ner: http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/dload.html

Beroenden

Jag har inte dom beroenden som är rödfärgade, dom övriga tog jag ner med "slapt-get --install libogg exempelvis. "LIVE.COM Streaming video" visas nedan.

 binutils - suggested version is 2.11.x. 
 gcc - suggested versions are: 2.95.3 (maybe 2.95.4) and 3.2+. Never use 2.96 or 3.0.x! 
 XFree86 - suggested version is always the newest (4.3).
 make - suggested version is always the newest (at least 3.79.x). 
 SDL - it's not mandatory, but can help in some cases 
    (bad audio, video cards that lag strangely with the xv driver). 
    Always use the newest (beginning from 1.2.x).
 libjpeg - optional JPEG decoder.
 libpng - recommended and default (M)PNG decoder. Required for GUI.
 lame - recommended, needed for encoding MP3 audio with MEncoder, suggested version 
    is always the newest. (at least 3.90).
 zlib - recommended, necessary for compressed MOV header and PNG support.
 libogg - optional, needed for playing OGG file format.
 libvorbis - optional, needed for playing OGG Vorbis audio.
 LIVE.COM Streaming Media - optional, needed for playing RTSP/RTP streams.
 directfb - optional, from http://www.directfb.org
 cdparanoia - optional, for CDDA support
 libfreetype - optional, for TTF fonts support. At least 2.0.9 is required.
 libxmms - optional, for XMMS input plugin support. At least 1.2.7 is required.
 libsmb - optional, for Samba support.

LIVE.COM Streaming Media

Hemsida: http://www.live.com/

Ladda ner: http://www.live.com/liveMedia/public/

Ladda ner "live.2004.03.05.tar.gz", som vanligt gör jag det till /home/hakan/program/live

hakan@haze:~/program/live$ tar xvfz live.2004.03.05.tar.gz
hakan@haze:~/program/live$ cd live
hakan@haze:~/program/live/live$ ./genMakefiles linux
hakan@haze:~/program/live/live$ make
Nu ska katalogen flyttas..
hakan@haze:~/program/live/live$ cd ..
hakan@haze:~/program/live$ su
Lösenord:
[/home/hakan/program/live]# cp -r live /usr/local/live
Sedan måste man komma ihåg --enable-live när man bygger mplayer.

Ladda ner

CODECS från http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/releases/codecs/ till ~/program/codecs. Jag väljer win32(6.5), QuickTime6(2.5M),QuickTime extra(685k),RealPlayer8 codecs(380k),RealPlayer9 codecs(499k).

Packa upp..
[~/program/codecs]$ tar xvfj win32codecs.tar.bz2
[~/program/codecs]$ tar xvfj rp9codecs.tar.bz2
[~/program/codecs]$ tar xvfj rp8codecs.tar.bz2 
[~/program/codecs]$ tar xvfj qtextras.tar.bz2
[~/program/codecs]$ tar xvfj qt6dlls.tar.bz2

Sedan tar jag innehållet i alla kataloger (OBS! bara "drv4.so.6.0" och "tokf.so.6.0" 
från rp9codecs, dom andra finns redan i rp8), skapar katalogen(som root) 
#mkdir /usr/local/lib/codecs,
och lägger det där. Ex.v.
[~/program/codecs]# cd win32codecs
[~/program/codecs]# cp * /usr/local/lib/codecs
MPlayer letar som förval i /usr/local/lib/codecs

FONTS från http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/dload.html till ~/program/font, välj Arial - Western (ISO 8859-1) (4 sizes)

[~/program/fonts]$ tar xvfj font-arial-iso-8859-1
Nu blir jag root och skapar lite kataloger..
[~/program/fonts]$ su
Lösenord:
[/home/hakan/program/fonts]# mkdir /usr/local/share/mplayer
[/home/hakan/program/fonts]# mkdir /usr/local/share/mplayer/font
[/home/hakan/program/fonts]# cd font-arial-iso-8859-1
[/home/hakan/program/fonts/font-arial-iso-8859-1]# ls
font-arial-14-iso-8859-1 font-arial-24-iso-8859-1 README-arial-iso-8859-1
font-arial-18-iso-8859-1 font-arial-28-iso-8859-1
Jag väljer storlek "18"..
[/home/hakan/program/fonts/font-arial-iso-8859-1]# cp font-arial-18-iso-8859-1/* /usr/local/share/mplayer/font

SKIN från http://www1.mplayerhq.hu/MPlayer/Skin/ till ~/program/skin, välj Blue-1.1.tar.bz2

[~/program/skin]$ tar xvfj Blue-1.1.tar.bz2
Byt namn på "Blue"
[~/program/skin]$ mv Blue default
Nu blir jag root och skapar katalogen Skin..
[~/program/fonts]$ su
Lösenord:
[/home/hakan/program/fonts]# mkdir /usr/local/share/mplayer/Skin
..och kopierar "default" dit.
home/hakan/program/skin]# cp -r default /usr/local/share/mplayer/Skin/default
Sedan måste man komma ihåg --enable-gui när man bygger mplayer.

MPlayer från http://www.mplayerhq.hu/homepage/design6/dload.html till ~/program/mplayer, välj MPlayer v1.0pre3 source

Jag väljer att "packa upp" i /usr/local
[/usr/local]# tar xvfj /home/hakan/program/mplayer/MPlayer-1.0pre3.tar.bz2
[/usr/local]# cd MPlayer-1.0pre3/
[/usr/local/MPlayer-1.0pre3]# ./configure --enable-gui --enable-live 
Här kommer en massa information om vad den hittar, på slutet ska det vara...

"Enabled optional drivers:
  Input: ftp network tv-v4l2 tv-v4l edl tv live.com cdda mpdvdkit2 vcd
  Codecs: flac(internal) qtx xvid libavcodec real xanim dshow/dmo win32 
  faad2(internal) libvorbis libmad gif
  Audio output: alsa9 esd arts oss sdl mpegpes(file)
  Video output: xvidix cvidix sdl vesa gif89a jpeg png mpegpes(file) 
  fbdev svga aa xmga mga opengl dga xv x11 xover tga
 Disabled optional drivers:
  Input: tv-bsdbt848 matroska dvdread smb
  Codecs: opendivx libdv libtheora liblzo
  Audio output: sgi sun dxr2 nas win32 macosx
  Video output: winvidix bl zr zr2 dxr3 dxr2 directx ggi xvmc directfb 
  tdfx_vid tdfxfb 3dfx"

[/usr/local/MPlayer-1.0pre3]# make 
Det här tar ~15 min. på min dator..
[/usr/local/MPlayer-1.0pre3]# make install
Vill du ta bort MPlayer kör du #make uninstall och tar bort katalogen.

Plugin

Jag behöver antingen "mozilla-devel" eller "gecko" paketet. Mitt "Slackpaket", mozilla-1.6, innehåller "devel" (du märker det när du kör ./configure), annars får du ta ner "gecko".

Plugin till Mozilla från http://mplayerplug-in.sourceforge.net/download.html till ~/program/mplayer

gecko-sdk-i686-pc-linux från http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mozilla/releases/mozilla1.6/ till ~/program/mplayer

Jag packar upp i /usr/local..
/usr/local]# tar xvfz /home/hakan/program/mplayer/mplayerplug-in-2.45.tar.gz
/usr/local]# tar xvfz /home/hakan/program/mplayer/gecko-sdk-i686-pc-linux-gnu-1.6.tar.gz

Sedan blir det..
[/usr/local]# cd mplayerplug-in/
[/usr/local/mplayerplug-in]# ./configure

OBS! Med "geckopaketet" blir det...
[/usr/local/mplayerplug-in]# ./configure --with-gecko-sdk=/usr/local/gecko-sdk/

Åsså bygger jag...
[/usr/local/mplayerplug-in]$ make

Jag vill bara ha den för "hakan", alltså inte för alla...
[/usr/local/mplayerplug-in]# exit
exit
[~/program/mplayer]$ cd /usr/local/mplayerplug-in/
[/usr/local/mplayerplug-in]$ make install
if [ ! -d /home/hakan/.mozilla/plugins ]; then mkdir /home/hakan/.mozilla/plugins; fi
/usr/bin/ginstall -c mplayerplug-in.so /home/hakan/.mozilla/plugins
/usr/bin/ginstall -c Source/nsIScriptableMplayerPlugin.xpt /home/hakan/.mozilla/plugins/mplayerplug-in.xpt
[/usr/local/mplayerplug-in]$
Spänningen är olidlig, nu är det dags att testa...

Test

Jag har ingen DVD-spelare, men .avi, .wmv, .mpeg fungerar (det är alla format jag "äger" ;-)). Jag kan även lyssna på, Sveriges Radio samt tidigare bara "Windowsradio" http://www.vinyl107.se/

Jag kan också se "trailers" från Svensk Filmindustri

Videosnuttarna från Sveriges TV fungerar däremot inte, varken med "plugin" eller när jag försöker ha MPlayer som "Standard spelare".

Manualen är såååå lååång och dessutom på engelska så är det någon som fått det att fungera så hör av er..det blir ett storstilat erkännande till er här då. :-)

Valid XHTML 1.0!