MountISO Image

Egentligen ville jag bara slippa skriva #mount -t iso9660 -o loop /"min iso-fil" /"min monteringspunkt", utan "klicka" istället.
MountISO Image är ett avancerat script för saker som kan göras med ISO, NRG (Nero Burning ROM), UDF (DVD), CUE/BIN, CCD/IMG/SUB (CloneCD), XDVDFS (XBOX) images.

Ibland är hemsidan svår att nå ladda då ner här..
http://linux.softpedia.com/get/Utilities/MountISO-5093.shtml

Hemsida:   http://www.jinjiru.ru/index/mountiso
Manual:   http://www.jinjiru.ru/index/mountiso/doc
Nedladdning: http://www.jinjiru.ru/index/mountiso/download

Här ser du hur jag laddar ner och packar upp Källkod.


mount-iso

Ladda ner mount-iso-0.9.tar.bz2
sh-3.00# ./install.sh
..så ser du vilka beroenden som finns, för mig blev det..
Utilities:
* Convert CUE/BIN to ISO [bchunk]: not found
* Convert CloneCD to ISO [ccd2iso]: not found
* Mount CUE/BIN [cdemu]: not found
* Manage XBOX images [extract-xiso]: not found


bchunk

Hemsida: http://he.fi/bchunk/
Ladda ner bchunk-1.2.0.tar.gz
sh-3.00# make
gcc -Wall -Wstrict-prototypes -O2 -c bchunk.c
gcc -o bchunk bchunk.o

sh-3.00# make install
install -m 755 -s -o root -g root bchunk /usr/local/bin
install -m 644 -o bin -g bin bchunk.1 /usr/local/man/man1


ccd2iso

Hemsida: http://sourceforge.net/projects/ccd2iso/
Ladda ner ccd2iso.tar.gz
sh-3.00# ./configure

sh-3.00# make

sh-3.00# make install


cdemu

Hemsida: http://cdemu.sourceforge.net/
Ladda ner cdemu-0.7.tar.bz2 samt testfilen cdemu_example.tar.bz2
Nu är det viktigt att läsa "INSTALL", du behöver nämligen källkoden till din Linuxkärna. 2.4-källkoden finns på din installations-CD, för mig med Slack's 2.6.9 blir det att gå till ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-current/testing/packages/linux-2.6.9/ för att hämta och installera..
sh-3.00#installpkg kernel-source-2.6.9-noarch-1.tgz

root@haze:/usr/local/cdemu-0.7# make

make -C /lib/modules/2.6.9/build SUBDIRS=/usr/local/cdemu-0.7 modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.9'
 CC [M] /usr/local/cdemu-0.7/cdemu.o
 Building modules, stage 2.
 MODPOST
 CC   /usr/local/cdemu-0.7/cdemu.mod.o
 LD [M] /usr/local/cdemu-0.7/cdemu.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.9'

root@haze:/usr/local/cdemu-0.7# make install

**** Installing files ****
install -D -m 644 cdemu.ko   /lib/modules/2.6.9/misc/cdemu.ko
install -D -m 644 libcdemu.py  /usr/lib/python2.3/site-packages/libcdemu.py
install -D -m 755 cdemu     /usr/bin/cdemu
install -D -m 755 create_cdemu_devs.sh /usr/bin/create_cdemu_devs.sh
sh create_cdemu_devs.sh
if no error did show up device files created ;-)

Då laddar vi modulen..
root@haze:/usr/local/cdemu-0.7# modprobe cdemu

Jag har packat upp testfilen i /home/hakan/program..
root@haze:/home/hakan/program/cdemu_example# ls
mini.cue mini.img

root@haze:/home/hakan/program/cdemu_example# cdemu 0 mini.cue (OBS! "nolla")

root@haze:/home/hakan/program/cdemu_example# mount -t iso9660 /dev/cdemu/0 /mnt/cdrom
mount: block device /dev/cdemu/0 is write-protected, mounting read-only

root@haze:/home/hakan/program/cdemu_example# cd /mnt/cdrom

root@haze:/mnt/cdrom# ls
DSCF0449.JPG
..det fungerar.. :-)..men som du snart kommer att märka, inte via "grafiken".. :-(

extract-xiso

Hemsida: http://www.xbox-scene.com/tools/tools.php?page=isotools
Ladda ner extract-xiso_v2.3.linux.x86.static.tgz

Packa upp och gör en länk till det körbara programmet..
sh-3.00# ln -s /usr/local/extract-xiso_v2.3.linux.x86.static/extract-xiso /usr/local/bin/extract-iso


mount-iso

Då tar vi och kör # ./install.sh igen..
Devices: Välj "3" nedan för att ställa in dessa.

* CD drives
 + CD-ROM: /dev/cdrom
* CDEMU nodes
 - Node0: not found 
Utilities:
* Convert CUE/BIN to ISO [bchunk]: /usr/local/bin/bchunk
* Convert CloneCD to ISO [ccd2iso]: /usr/local/bin/ccd2iso
* Mount CUE/BIN [cdemu]: /usr/bin/cdemu
* Manage XBOX images [extract-xiso]: /usr/local/bin/extract-xiso
--------------------------------------------
Select action:
 1 - Install Mount-ISO using sudo
 2 - Install Mount-ISO using kdesu
 3 - Specify CDROM device name
 4 - Specify utilities' locations
 5 - Setup sudo config [*]
 6 - Reset sudo config [*]
 7 - Uninstall Mount-ISO
 0 - Quit the installer
--------------------------------------------
[*] - requires root privileges
--------------------------------------------
Select options 1-7 or 0 to quit: 3 
Type the full path to "CD-ROM"
or press "Enter" to continue [/dev/cdrom]:/dev/dvd

Type the full path to "CDEMU"
or press "Enter" to continue :/dev/cdemu/0 (OBS! "nolla")

Till sist använder jag "2" för att installera med kdesu, då blir det så här med "grafiken".

01.png
Provar med en "Debian-sarge iso"..


01.png
.."rootlösen"..


01.png
..snyggt, eller hur!


01.png
..glöm inte att "avmontera".


01.png
Men det blir problem när jag provar en .cue fil..


01.png
..jag har sett att andra har samma problem, dock har jag inte hittat någon lösning.
Har någon fått det att fungera vore det trevligt om ni hörde av er, tillsvidare får jag
nöja mig med "kommandoraden".
Tyvärr har jag inte några andra format att kontrollera, men samma där, hör av er! :-)


Valid XHTML 1.0!