LILO (LInux bootLOader)

Jag använder GRUB så jag är inte så hemma på LILO men på ett ungefär ska det gå till så här:
Starta programmet: #liloconfig

Det säkraste sättet att använda LILO är att välja "simple" och installera på en diskett. Slackware hittar för det mesta din eventuella Windows-distribution och lägger till den i LILO, när du sedan startar från disketten kan du kontrollera att allting fungerar, och sedan med kommandot /sbin/lilo lägga den i MBR på din hårddisk. Kom ihåg att alltid ha en en startdiskett för Windows till hands så att du vid "Windowsprompten", med kommandot fdisk /MBR kan återställa till ditt "gamla" MBR.Välj expert.


Läs hjälptexten."Begin".


CD-brännaren ligger på hdd (slave på 2:a IDE-kontakten.)


Lite snyggare, men går lite saktare.


Detta skriver över din nuvarande starthanterare, så se till att du har en bootdiskett för Windows "uti så fall att..." Då startar du med den och vid prompten: fdisk /MBR så återställs den.


Är du säker...


Hur lång tid du vill ha på dig för att välja vad som ska starta.


Lägg till Linux


Jag har så många Linux-distar så hela tabellen syns inte. Jag har Slackware 9.1 med "/"(rootkatalogen) på hdb7 så jag skriver /dev/hdb7

Ett ord ex. Slack9.1


Lägg till Windows.


Skriv in.

Ett ord ex. Windows.


Titta hur det ser ut.
OBS! Har du INTE /boot som egen partition bör du få image=/boot/vmlinuz här.


Installera.


Sånt händer..ingen fara försök igen. Här ser du ett exempel på hur en /etc/lilo.conf med Windows inlagt. ser ut.

Valid HTML 4.01!