Linux, Apache, Mysql, Php d.v.s. "LAMP"

I princip har jag följt Alexsander Hansen's utomordentliga guide som du hittar här..
http://bbs.linux.se/viewtopic.php?t=20006
..dock har jag lite andra versioner och lägger programmen i lite andra kataloger.

Det finns också "Slackpaket" för den "late".. ;-)
mysql-4.0.23a-i486-1, finns i SW 10.1
Apache med PHP kan du hitta på "linuxpackages"..
http://www.linuxpackages.net/search_view.php?by=name&name=apache&ver=10.1
http://www.linuxpackages.net/search_view.php?by=name&name=php&ver=10.1
..i så fall behöver du bara titta på hur man gör dom olika inställningarna, kom då ihåg att "sökvägarna" inte stämmer.


Nedladdning

Som vanligt laddar jag ner till /home/hakan/program...kollar md5sum (om det finns) med ex.v.$md5sum /home hakan/program/httpd-2.0.53.tar.bz2 och jämför med det som finns där jag laddat ner programmet.

Apache
http://httpd.apache.org/download.cgi  httpd-2.0.53.tar.bz2

Mysql
http://dev.mysql.com/downloads/mysql/4.1.html  Linux (x86, glibc-2.2, static, gcc) Standard -->
mysql-standard-4.1.10a-pc-linux-gnu-i686.tar.gz
http://dev.mysql.com/downloads/other/mysqlcc.html  Linux (x86, glibc 2.3) -->
mysqlcc-0.9.4-linux-glibc23.tar.gz
http://dev.mysql.com/downloads/administrator/1.0.html  Linux (x86, glibc 2.3) -->
mysql-administrator-1.0.19-linux.tar.gz
http://dev.mysql.com/downloads/query-browser/1.1.html  Linux (x86, glibc 2.3) -->
mysql-query-browser-1.1.6-linux.tar.gz

PHP
http://www.php.net/downloads.php   PHP 5.0.3 (tar.bz2) -->
php-5.0.3.tar.bz2


Packa upp och "länka"

Jag packar upp till /usr/local
hakan@haze:~$ su Password: # cd /usr/local/ # tar xvfj /home/hakan/program/httpd-2.0.53.tar.bz2 # tar xvfz /home/hakan/program/mysql-standard-4.1.10a-pc-linux-gnu-i686.tar.gz # tar xvfz /home/hakan/program/mysql-administrator-1.0.19-linux.tar.gz # tar xvfz /home/hakan/program/mysql-query-browser-1.1.6-linux.tar.gz # tar xvfz /home/hakan/program/mysqlcc-0.9.4-linux-glibc23.tar.gz # tar xvfj /home/hakan/program/php-5.0.3.tar.bz2 Sedan "länkar" jag.. # ln -s /usr/local/mysql-standard-4.1.10a-pc-linux-gnu-i686 /usr/local/mysql # ln -s /usr/local/mysqlcc-0.9.4-linux-glibc23 /usr/local/mysqlcc

..då är det dags att flytta till den katalog jag ska "arbeta" i, vilket i tur och ordning är mysql,apache2 och php för att göra det grundläggande, dom övriga "mysqlkatalogerna" är grafiska program vilka jag tar sist.


Eftersom det skulle bli en väldigt stor fil om jag lagt alla i samma, så har jag valt att lägga dom var för sig, dom blir nog stora i alla fall. ;-)

Mysql Apache2 PHP

Valid XHTML 1.0!