Apache2

Dokumentation

Hemsida: http://httpd.apache.org/
Manual : http://httpd.apache.org/docs-2.0/
Också "tjatar" jag, README och INSTALL i "uppackningskatalogen". :-)

Beroenden

http://httpd.apache.org/docs-2.0/install.html Alla "gcc" och "perl"
Sedan kan man läsa i README, "autoconf" och "libtools"
Allt finns i Slackware distributionen.

Installation

Jag tänker installera Apache i en ny katalog /www, så först skapar jag den.

#mkdir /www

Glöm inte att bli "root" och ställa dig i katalogen /usr/local/httpd-2.0.53,
"--enable-module=so" är för att ladda moduler dynamiskt.

# ./configure --enable-module=so --prefix=/www

# make

# make install

Konfiguration

/www/conf/httpd.conf är Apache's viktigaste inställningsfil, förr eller senare måste du bekanta dig med den. Men det förvalda duger för att testa. Först startar vi servern..

#cd /www/bin
#./apachectl start

..sedan öppnar vi webläsaren och skriv http://localhost
bild
Fantastiskt!!
Här finns ett exempel med några kommentarer på httpd.conf


Till slut lägger vi /www/bin till vår PATH (sökväg), jag gör det i /etc/profile

# Set the default system $PATH:
PATH="/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/games:/usr/local/mysql/bin:/www/bin"

..kom nu ihåg att bli "root" via "su -", vanliga "su" har inte
"sökvägen". Kontrollera också att du inte har "apachectl" någon annanstans
från någon gammal installation.

hakan@haze:~$ su -
Password:
root@haze:~# locate apachectl

Valid XHTML 1.0!