Kdenlive

Kdenlive är ett grafiskt videoredigeringsprogram som är tänkt att integreras med Kde och använder Piave som "render och effekt motor". För närvarande kan den "läsa" raw DV och avi DV filer.

Hemsida:    http://kdenlive.sourceforge.net/
Hemsida(gammal)http://www.uchian.pwp.blueyonder.co.uk/kdenlive.html
Dokumentation: http://kdenlive.sourceforge.net/documentation.html
Maillista:   http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum=kdenlive-devel
Nedladdning:  http://kdenlive.sourceforge.net/downloads.html

Beroenden

* The QT Library and development files
* The KDE Library and development files
* Piave, som i sin tur har lite beroenden..

Piave

Hemsida: http://modesto.sourceforge.net/piave/
Dokument: http://modesto.sourceforge.net/piave/INSTALL
Beroenden
Titta under Installera program så ser du hur jag gör..
pkg-config - version: any
libxml2  - version: >= 2.0.0
gdb-pixbuf - version: >= 0.14.0 --> ska vara gdk-pixbuf, tror jag ;-)
SDL    - version: > 1.1.8
libdv   - version: 0.98 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=4393
libxml++  - version: 0.16.0 http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=12999

Först ser vi till att vi har rätt PKG_CONFIG_PATH..gissa hur jag kom på det ;-)
root@haze:/usr/local# export PKG_CONFIG_PATH=/usr/lib/pkgconfig:/usr/local/lib/pkgconfig
libdv
root@haze:/usr/local# tar xvfz /home/hakan/nya_program/libdv-0.98.tar.gz
root@haze:/usr/local# cd libdv-0.98/
root@haze:/usr/local/libdv-0.98# ./configure 
root@haze:/usr/local/libdv-0.98# make 
root@haze:/usr/local/libdv-0.98# make install 
libxml++
root@haze:/usr/local# tar xvfz /home/hakan/nya_program/libxml++-0.16.0.tar.gz
root@haze:/usr/local# cd libxml++-0.16.0/
root@haze:/usr/local/libxml++-0.16.0# ./configure 
root@haze:/usr/local/libxml++-0.16.0# make 
root@haze:/usr/local/libxml++-0.16.0# make install 
piave
root@haze:/usr/local# tar xvfz /home/hakan/nya_program/piave-0.2.4.tar.gz
root@haze:/usr/local/kdenlive-0.2.4# ./configure 
..bla..bla..
Good - your configure finished. Start make now
root@haze:/usr/local/kdenlive-0.2.4# make
..detta tar en stund, för mig ~20 min..
root@haze:/usr/local/kdenlive-0.2.4# make install


Här lägger den sig..men det är bra att starta från en terminal i början för då ser man om det blir fel..


hakan@haze:~$ kdenlive

"Settings->Configure Kdenlive"..starta om..


hakan@haze:~$ kdenlive
kdenlive: Creating new document
kdenlive: deleting contents...

..då laddar jag en testvideo (Add Clips) "pond.dv" som jag tagit ned här http://prdownloads.sourceforge.net/libdv/pond.dv?download
..så kan man börja utforska programmet. :-)

Valid XHTML 1.0!