Kdar

Kdar är ett grafiskt "backupprogram" som bygger på Dennis Corbin's Disk ARchive program.

Hemsida:     http://kdar.sourceforge.net/
Nedladdning: http://sourceforge.net/projects/kdar/
Hemsida DAR: http://dar.linux.free.fr/

Beroenden

*   KDE version > 3.2.x
*   QT version > 3.2.x
*   dar-2.1.5

Här ser du hur du ska installera DiskARkive(dar-2.1.5)


Då är det dags för kdar-1.2.0.tar.bz2

root@haze:/usr/local# tar xvfj /home/hakan/slack/dar/kdar-1.2.0.tar.bz2

root@haze:/usr/local# cd kdar-1.2.0/

..som vanligt README och INSTALL, jag behöver även automake och gcc3x
.
root@haze:/usr/local/kdar-1.2.0# ./configure

..bla..bla..
Good - your configure finished. Start make now

root@haze:/usr/local/kdar-1.2.0# make
 
..jag gör ett "slackpaket"..
root@haze:/usr/local/kdar-1.2.0# checkinstall -S
 
****  Installation failed. Aborting package creation.

Cleaning up...OK

Bye.
..trodde jag, nåja kan ju inte alltid lyckas..

root@haze:/usr/local/kdar-1.2.0# make install

..den lägger sig i /opt/kde/bin/kdar..   


Då startar vi....jag gör katalogen "kdar"....åsså lite inställningar....förval....förval....jag väljer DVD....och bzip2....samt att göra en backup på hemkatalogen....förutom dessa filer,"~" är ju "backuper" i sig och .dar är arkivet....struntar också i eventuella iso-filer....förval....förval....förval.Då skapar jag ett arkiv....next....namnge arkivet....och "toppkatalogen....next....next....sparar profilen som..../home/hakan/kdar/profile1, sedan "Finish"....klart, det blev ~ 1GB stort...jag testar innan jag bränner.


Bränna DVD

Jag använder oftast K3b för att bränna skivor, men 
ibland är det kul att känna sig lite "nördi"..

hakan@haze:~$ growisofs -Z /dev/dvd -R -J /home/hakan/kdar/hakan_full_041129.1.dar

Executing 'mkisofs -R -J /home/hakan/kdar/hakan_full_041129.1.dar 
| builtin_dd of=/dev/dvd obs=32k seek=0'
/dev/dvd: "Current Write Speed" is 2.0x1385KBps.
  0.95% done, estimate finish Fri Oct 29 07:24:10 2004
..bla..bla..
526535 extents written (1028 MB)
builtin_dd: 526544*2KB out @ average 1.9x1385KBps
/dev/dvd: flushing cache
/dev/dvd: updating RMA
/dev/dvd: closing session

"Katastrofen"

..sen är jag lite "trött" en morgon..
hakan@haze:~/public_html$ ls

MS.txt   dahlin/   haze/   mitt_slackware/   sumi/

hakan@haze:~/public_html$ rm -r *
 
..Woops!!..

hakan@haze:~/public_html$ ls

..ingenting..

"Räddningen"

Jag kan naturligvis använda /home/hakan/kdar/hakan_full_041129.1.dar, 
men jag väljer att testa DVD'n..

hakan@haze:~/public_html$ mount  /dev/dvd

..sedan startar jag kdar och File --> Open archive..


../mnt/dvd/hakan_full_041129.1.dar....jag kan öppna arkivet och bara återställa det jag "sabbat",
men eftersom jag "glömt" vad, så tar jag "allt"..högerklick --> restore....till /home/hakan....fixar..


..då provar jag.. hakan@haze:~/public_html$ ls

MS.txt   dahlin/   haze/   mitt_slackware/   sumi/

..Bingo!!

Manualen

Visserligen på engelska..men relativt "enkel" sådan..så glöm inte att läsa den Help --> KDar Handbook..det finns mer saker du kan göra..

Lycka till!

Valid XHTML 1.0!