Filsystem

Utdrag från Eric Jonssons översättning av "The Book" (http://www.geocities.com/Athens/Troy/6160/sle/index.html) ⇒⇒ http://generaldepoten.bravepages.com/sle/. -Som pdf: http://hem.bredband.net/emil1000/sle/slwhbk.pdf

Den första märkbara skillnaden emellan Slackware Linux å ena sidan och DOS eller Windows å den andra är filsystemet. För det första använder vi inte enhetsbokstäver till att beteckna olika partitioner. I Linux finns en enda huvudkatalog. Man kan jämföra denna med enhet C: i DOS. Var partition i systemet monteras under en katalog i huvudkatalogen. Det kan liknas vid en hårddisk, som ständigt växer sig större.

Vi kallar huvudkatalogen för rotkatalogen, och den betecknas med ett enkelt, framåtlutat snedstreck (/). Detta kan synas underligt, men det gör faktiskt livet lättare för en, när man vill lägga till mer lagringsutrymme. Antag exempelvis, att lagringsutrymmet på den hårddisk, där katalogen /home är belägen, tar slut. De flesta installerar Slackware på en enda stor partition till rotkatalogen.

Nå, eftersom nu en partition kan monteras under vilken som helst katalog, så kan man helt enkelt gå till affären och köpa en ny hårddisk, som man monterar under /home. Då har man så att säga »ympat« på litet mer utrymme till systemet. Allt utan att ha måst flytta omkring särskilt mycket.

Nedan följer beskrivningar av de viktigaste katalogerna omedelbart under rotkatalogen i Slackware.

bin (binary) Grundläggande användarprogram, kommandoskal och filsystemskommandon(ls, cp o.s.v.) förvaras här.
boot Filer som används vid uppstart förvaras här(bl.a.linuxkärnan).
cdrom Katalogen tillhandahålles som monteringsställe för CD-ROM-läsaren.
dev (devices) Maskinvaruenheter, såsom serieportar, hårddiskar och bildläsare.
etc Filer för systemkonfiguration.
home Varje användare i systemet får ett konto och en särskild katalog för personliga filer.
lib (library) Programbibliotek, som är nödvändiga för att systemet skall kunna fungera.
lost+found När systemet startar, kontrolleras filsystemen med avseende på fel. De rättade delarna av filsystemet skrivs hit.
mnt (mount) Tillfälligt monteringsställe för hårddiskar eller löstagbara enheter.
opt (optional) Denna katalog är avsedd för valfria programpaket. Slackware distribuerar KDE i /opt/kde).
proc (process) Denna katalog är ensam i sitt slag. Den är egentligen inte en del av filsystemet, utan utgör ett virtuellt filsystem,som ger tillgång till information ifrån kärnan. Olika upplysningar, kärnan vill förmedla, uppenbaras genom »filer« i katalogen /proc.
root Systemadministratörens(root) hemkatalog.
sbin Väsentliga, grundläggande program, som root brukar köra och som körs under systemstart.
tmp (temporary) Katalog för tillfällig lagring.
usr Detta är den stora katalogen i ett linuxsystem. I stort sett allt övrigt hamnar här: program, dokumentation, källkoden till linuxkärnan och fönstersystemet X.
var (variable) Systemets loggfiler, cachedata och programmens låsfiler.

Valid HTML 4.01!