Digitalkamera

Min kamera är en Konica KD-310Z som inte stöds av gphoto2 ännu, men den går ändå att komma åt via Usb Mass Storage. Jag har hittat ett program som klarar min kamera titta under Digikam.

http://gphoto.sourceforge.net/proj/libgphoto2/support.php --> Lista över kameror med gphoto2.
http://www.teaser.fr/~hfiguiere/linux/digicam.html --> Lista över kameror med bl.a. USB Mass Storage.
http://www.linux-usb.org/USB-guide/x498.html Var hamnar kameran?

"Since the mass storage driver presents the USB device as a SCSI device, you need to turn on SCSI support, which is under SCSI support in the configuration script. You should also turn on subordinate options as appropriate to your mass storage device - usually one or more of SCSI disk support, SCSI tape support, SCSI CD-ROM support and SCSI generic support."

Jag behöver dom här modulerna i min Linuxkärna, först kollar jag om dom redan finns i min /boot/config-fil. Jag påminner igen om att jag inte vet om alla behövs, men dom gör ingen skada i alla fall. ;-)


# SCSI support
#
CONFIG_SCSI=y -->Den här behöver du.

#
# SCSI support type (disk, tape, CD-ROM)
#
CONFIG_BLK_DEV_SD=m -->Den här behöver du.
CONFIG_SD_EXTRA_DEVS=40
# CONFIG_CHR_DEV_ST is not set
# CONFIG_CHR_DEV_OSST is not set
CONFIG_BLK_DEV_SR=y -->Den här behöver du.
# CONFIG_BLK_DEV_SR_VENDOR is not set
CONFIG_SR_EXTRA_DEVS=2
CONFIG_CHR_DEV_SG=y -->Den här behöver du.


# USB support
#
CONFIG_USB=m -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_DEBUG is not set

#
# Miscellaneous USB options
#
CONFIG_USB_DEVICEFS=y -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_BANDWIDTH is not set

#
# USB Host Controller Drivers
#
# CONFIG_USB_EHCI_HCD is not set
CONFIG_USB_UHCI=m -->Den här behöver du.
# CONFIG_USB_UHCI_ALT is not set
# CONFIG_USB_OHCI is not set

#
# USB Device Class drivers
#
# CONFIG_USB_AUDIO is not set
# CONFIG_USB_BLUETOOTH is not set
# CONFIG_USB_MIDI is not set
CONFIG_USB_STORAGE=m -->Den här behöver du.

Om jag vill att dom ska laddas när jag startar går jag till /etc/rc.d/rc.modules

### USB Host Controllers: -->För USB-portarna, min kamera+scanner.
# Universal Host Controller Interface (Intel standard):
/sbin/modprobe usb-uhci

# USB Mass Storage support:
/sbin/modprobe usb-storage -->Kameran


# SCSI kernel support:
#/sbin/modprobe scsi_mod -->"SCSI support" Inbyggd i kärnan
#/sbin/modprobe scsi_syms
/sbin/modprobe sd_mod -->"SCSI disk support"
#/sbin/modprobe sg -->"SCSI generic support" Inbyggd i kärnan
#/sbin/modprobe sr_mod -->"SCSI CD-ROM support" Inbyggd i kärnan (för CD-brännaren)
#/sbin/modprobe st

Finns dom inte får du bygga en ny Linuxkärna, och lägga till enligt nedanstående.SCSI support, SCSI disk support, SCSI generic support.


Support for USB, Preliminary USB device filesystem och UHCI (Intel PIIX4, via...) support.


USB Mass Storage support

Då kopplar vi in kameran och startar, efter uppstart, logga in som root i kde, öppna en terminal och skriv kommandot #dmesg jag får detta:

Initializing USB Mass Storage driver...
usb.c: registered new driver usb-storage
scsi1 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
 Vendor: Konica  Model: KD-310Z      Rev: 1.00
 Type:  Direct-Access           ANSI SCSI revision: 02
WARNING: USB Mass Storage data integrity not assured
USB Mass Storage device found at 2
USB Mass Storage support registered.

Var hamnar kameran, vi tittar på länken ovan.

A suitable entry for a hard disk with a single partition would be:

/dev/sda1  /mnt/usbhd    ext2      defaults  1  2

Note that the above entries assume you have no other SCSI devices.
If you do have other devices, then the USB disk may not be /dev/sda,
but could instead be /dev/sdb, /dev/sdc or some other device.
You would then need to substitute the right device entry
for /dev/sda or /dev/scd0 in the entries above.

Vi provar med lite modifieringar. Jag skapade en monteringspunkt #mkdir /mnt/cam , att filsystemet skulle vara ext2 på kameran är inte troligt, alltså "auto".

[/home/hakan]# mount -t auto /dev/sda1 /mnt/cam
[/home/hakan]# cd /mnt/cam
[/mnt/cam]# ls
dcim
[/mnt/cam]# cd dcim/
[/mnt/cam/dcim]# ls
100konic
[/mnt/cam/dcim]# cd 100konic/
[/mnt/cam/dcim/100konic]# ls
pict0839.jpg pict0872.jpg pict0905.jpg pict0938.jpg
pict0840.jpg pict0873.jpg pict0906.jpg pict0939.jpg

Javisst! Då lägger vi till i /etc/fstab

/dev/sda1    /mnt/cam       auto    noauto,user,ro  0  0

Fungerar det? Om inte så är "proffs"-hjälp nära på (http://forum.slackware.se/index.php) ⇒⇒ forum.slackwarelinux.se. Välkommen dit!


Valid HTML 4.01!