K3b

K3b är ett grafisk program för att bränna skivor, tänk på att du inte kan bränna via cdrecord/cdrdao som vanlig användare med nyare linuxkärnor än 2.6.7 (när detta skrivs).

Hemsida: http://www.k3b.org/


Beroenden

Titta under Installera program så ser du hur jag vanligtvis gör.
"Måste ha"..
* KDE >= 3.1.4 -
* QT >= 3.1 
* cdrecord/mkisofs =cdrtools 
* dvd+rw-tools >= 5.20.4.10.8 för DVD+R Double Layer --> Om du har DVD-brännare

"Bra att ha"..
* cdparanoia devel
* cdrdao

* eMovix --> Jag har inte tagit den
http://movix.sourceforge.net/

* Lame
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3257

* MAD MPEG Audio Decoder Library = libmad
* Normalize
* Ogg Vorbis library =libogg, libvorbis, vorbis-tools
* SoX

* transcode
Transcode

* VCDImager = vcdimager-0.7.14-i486-1.tgz --> OBS! 0.7.20 får jag inte att fungera.
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3441
..med sina beroenden..
libcdio >= 0.67-i686-1jto

# installpkg libcdio-0.70-i686-1jto.tgz
..samt..    
libxml2 >= 2.6.6-i486-1
..och så paketet..
# installpkg vcdimager-0.7.14-i486-1.tgz

Åsså var det dags för k3b..jag har det redan installerat, detta 
är bara för att visa var det finns.
# swaret --search k3b
swaret 1.7.0test4-1

Listing available Packages matching Keyword: k3b...
k3b-0.11.17-i486-1 (3448 kB) [Status: INSTALLED]
k3b-i18n-0.11-noarch-2 (2449 kB) [Status: NOT INSTALLED]


Först kör vi "setup"....måste vara "root"....för linuxkärnor äldre eller lika med 2.6.7 kan man man göra så att bara användare i gruppen "burning" får bränna, men jag vill att alla användare ska kunna göra det.
OBS!!
Ska du använda cdrecord/cdrdao som "vanlig användare" med 2.6.9-kärnan, ta bort "SUID"
#chmod 711 /usr/bin/cdrecord
#chmod 711 /usr/bin/cdrdao
..du kommer då att se detta felmeddelande....så det kanske är bäst att vänta till/om det fixas..Då startar vi....först kollar vi inställningar, så här ser mina ut....jag låter "förvalet" gälla för det mesta...."trumpetsignal" efter lyckat bränning är ett "måste"..

..se till att du har gått om utrymme i din "tmp-katalog".Här kan du "blanka", d.v.s. ....formatera din DVD-RW skiva, men....när du ska bränna.... ex.v. Fedora Core's dvd-iso....så efter "md5sum" kontroll....jag "simulerar" bränning....och du har stoppat i skivan....frågar den om du vill formatera....och gör det.Sedan bränner den....och här kommer "trumpetsignalen".


Jag lyckas inte få med mig k3b när jag vill bränna "multisessions" på DVD, men det kan ordnas via "kommandoraden", du kan se hur under DVD-brännare

Valid XHTML 1.0!