GRUB (GRand Unified Bootloader)

(OBS! Idag använder flertalet distributioner den senare GRUB2. Den grub Håkan beskriver nedan kallas idag "GRUB Legacy"./le)

Den stora manualen om grub hittar du på http://www.gnu.org/software/grub/manual/legacy/grub.html

Lite mindre (kortare) på http://www.linuxjournal.com/article.php?sid=4622 allt på engelska.


Installera på diskett.

Vill du bara testa på en diskett så gör du så här.
Hämta grub
ftp://alpha.gnu.org/gnu/grub/. Jag lägger det i /home/hakan/program.
Packa upp
$cd /home/hakan/program
$tar xvfz grub-0.93.tar.gz
Installera
$./configure
$make
Nu ska du bli "root"
$su
Password:
#make install -->Lägger sig i /usr/local/share/grub
Stoppa i en diskett
Fat är det filsystem som de flesta OS kan komma åt så vi gör en sådan

# fdformat /dev/fd0 -->Formatera.
Double-sided, 80 tracks, 18 sec/track. Total capacity 1440 kB.
Formatting ... done
Verifying ... done
# mkfs -t msdos /dev/fd0 -->Skapa filsystem.
mkfs.msdos 2.8 (28 Feb 2001)
# mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy -->Montera.
# mkdir -p /mnt/floppy/boot/grub -->Skapa kataloger
# cp /usr/local/share/grub/i386-pc/stage* /mnt/floppy/boot/grub -->Kopiera filer.
#grub -->Starta grub.
  GRUB version 0.93 (640K lower / 3072K upper memory)

 [ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
  lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
  completions of a device/filename. ]

grub> root (fd0) -->Sätter root till disketten.

 Filesystem type is fat, using whole disk

grub> setup (fd0) -->Kollar och installerar.
Checking if "/boot/grub/stage1" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/stage2" exists... yes
 Checking if "/boot/grub/fat_stage1_5" exists... no
 Running "install /boot/grub/stage1 (fd0) /boot/grub/stage2 p /boot/gr
ub/menu.lst "... succeeded
Done.

grub> quit -->Avslutar.

menu.lst
Nu ska vi fixa menyn, i /home/hakan/program/grub-0.93/docs finns ett exempel på menu.lst. Jag kopierar den till /home/hakan och när jag tagit bort allt "onödigt" ser den ut så här:

# Sample boot menu configuration file
#

#Här kan du "färglägga" bilden
#color white/blue blue/green -->Instr. hittar du här
(Manualen till den nyare Grub2 hittar du här/le)


# Boot automatically after 30 secs.
timeout 30

# By default, boot the first entry.
default 0

# Fallback to the second entry.
fallback 1
Mitt linux ligger på 2:a hårddisken (hdb) /boot är en egen partition (hdb6)
"/" är hdb7. Grub "räknar" annorlunda, börjar med 0, hd0 är 1:a disken (hda), hd1 är 2:a (hdb).
hd1,5 är alltså 2:a disken och 6:e partitionen. 

# For booting GNU/Linux
title GNU/Linux
root (hd1,5) -->OBS! Grub's root, d.v.s. där du har din kärna.
kernel /vmlinuz-2.4.23 ro root=/dev/hdb7 hdd=ide-scsi-->OBS! Kolla sökväg till din kärna,
root= din /-partition.
# For booting Windows NT or Windows95 title Windows rootnoverify (hd0,0) -->Jag har Win ME på hda1. makeactive chainloader +1

Då kopierar vi den till disketten.
# mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy -->Montera.
# cp /home/hakan/menu.lst /mnt/floppy/boot/grub/menu.lst -->Kopiera

Har fått lite "feedback" av Kim Johansson som mycket riktigt påpekar..

Vid användning av floopydisk
innan man bootar om datorn ,kör följande kommandon:
 
#sync  --> "`sync' ensures everything in memory is written to disk."
#umount /mnt/floppy --> avmontera disketten

annars är risken stor att man har en korrupt floppydisk

Det tackar jag för.. :-)
Nu är det bara att ställa in datorn att starta från "floppy" och prova.


Installera på hårddisken (MBR).

Läs manualen innan du ger dig på det här!!

För mig som har /boot som en egen partition blir det så här.
#mkdir -p /boot/boot -->Skapa katalog.
#cp -r /usr/local/share/grub/i386-pc /boot/boot/grub -->Kopiera hela i386-pc och skapa /boot/boot/grub
# cp /home/hakan/menu.lst /boot/boot/grub/menu.lst -->Kopiera menu.lst
# grub-install --root-directory=/boot /dev/hda -->Installerar på MBR.


Har du inte /boot som en egen partition blir det så här.
#cp -r /usr/local/share/grub/i386-pc /boot/grub -->Kopiera hela i386-pc och skapa /boot/grub
# cp /home/hakan/menu.lst /boot/grub/menu.lst -->Kopiera menu.lst
Du kan kolla så att allt är ok.
#grub
grub>find /boot/grub/stage1
hd (?,?) -->Ska peka på din /-partition
# grub-install /dev/hda -->Installerar på MBR.


Vill du lära dig hur man använder bilder,"splashimages", som bakgrund kan du gå till:
(http://ruslug.rutgers.edu/~mcgrof/grub-images/) ⇒⇒ http://www.owlriver.com/tips/hands-off/images.html

Valid HTML 4.01!