/etc/fstab

Fstab innehåller information om var och hur dina partitioner, CD-rom, diskettstation, m.m. är monterade. Detta är inte en fullständig redogörelse, men bör räcka för dig som är ny. En bra guide, dock på engelska hittar du här.
http://www.tuxfiles.org/linuxhelp/fstab.html

(Den tidigare utmärkta referensen tuxfiles.org förefaller i sin helhet ligga nere. Det är svårt att hitta en likvärdig referens. Dokumentationen till distributionen du använder, eller dess forum kan vara en väg. På forumet http://www.linuxquestions.org/ kan finnas utmärkt hjälp, särskilt vad gäller Slackware.
Annars kan sökning på begreppet "fstab" på http://www.linux.org/search/ t ex http://www.linux.org/threads/etc-fstab-explained.7214 innehålla en bra sammanfattning av fstab, eller engelska wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page vara en sökväg./le)


Jag visar min /etc/fstab.
/dev/hdb5    swap       swap    defaults     0  0
/dev/hdb6    /        ext2    defaults     1  1
/dev/hdb7    /usr/local    ext2    defaults     1  2
/dev/hdb8    /home      ext2    defaults     1  2
/dev/hdb9    /hakan      ext2    defaults     1  2
/dev/hdd     /mnt/dvd     auto    noauto,user,ro  0  0
/dev/fd0     /mnt/floppy   auto    noauto,user,rw  0  0
devpts      /dev/pts     devpts   gid=5,mode=620  0  0
proc       /proc      proc    defaults     0  0
/dev/sda1    /mnt/cam     auto    auto,user,ro   0  0
none       /sys       sysfs    default     0  0
/dev/hda1    /win       vfat    noauto,user,rw  0  0
/dev/hdc18    /win2      vfat    noauto,user,rw  0  0
/dev/hdc19    /win3      ntfs    noauto,user,ro,umask=0222 0  0
#tmpfs      /tmp       tmpfs    defaults     0  0
..som ni ser 6 st. olika kolumner..
"enhet"   "monteringspunkt"  "filsystem" "mont.alternativ" "dump" "fsck"

Enhet och monteringspunkt

Rakt på sak, vilken enhet och var den ska monteras. Monteringspunkten(katalogen) måste existera.


Filsystem

Länkarna hänvisar till ytterligare information, tyvärr på engelska.. :-(

(För de fall länkarna nedan inte fungerar har det varit svårt att hitta de artiklar Håkan syftat på. I den mån jag lagt in ett förslag är det att betrakta som tentativt, något att börja med i en egen sökning./le)

swap
Används för Swap-partitionen
(http://www.justlinux.com/nhf/Filesystems/Creating_Filesystems.html) ⇒⇒ https://www.linux.com/news/software/applications/8208-all-about-linux-swap-space

ext2
"Second extended filesystem", linux standard-filsystem
http://web.mit.edu/tytso/www/linux/ext2intro.html

ext3
Samma som ext2 men har "journalföring"
(http://www.redhat.com/support/wpapers/redhat/ext3/) ⇒⇒ https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/6/html/Storage_Administration_Guide/ch-ext3.html

reiserfs
Ett annat journalförande filsystem för Linux
http://www.linuxplanet.com/linuxplanet/tutorials/2926/4/

vfat
Fat32, windows 98/Me, ett filsystem som både windows(även XP) och linux kan läsa/skriva till.
http://www.osnews.com/story.php?news_id=9681

ntfs
Windows XP, linux kan läsa men skrivstödet är fortfarande på "experimentstadiet"
(http://linux-ntfs.sourceforge.net/info/ntfs.html) ⇒⇒ http://sourceforge.net/projects/ntfs-3g/ och http://www.tuxera.com/community/open-source-ntfs-3g/

iso9660
Vanligaste filsystemet för CD
(http://www.linux.org/docs/ldp/howto/Filesystems-HOWTO-8.html) ⇒⇒ http://www.tldp.org/HOWTO/Filesystems-HOWTO-8.html

devpts
Filsystem som ger tillgång till "pseudo-terminalerna" (pty)
(http://www.nsa.gov/selinux/papers/slinux/node60.html) https://www.nsa.gov/research/_files/selinux/papers/slinux/node60.shtml

proc
Filsystem som ger tillgång till linuxkärnans datastruktur.
(http://www.nsa.gov/selinux/papers/slinux/node57.html) ⇒⇒ https://www.nsa.gov/research/_files/selinux/papers/slinux/node57.shtml

sysfs
"This virtual filesystem exports a view of the system's structure to user space"
http://lwn.net/Articles/36850/

tmpfs
"Tmpfs is a file system which keeps all files in virtual memory"
http://lwn.net/2001/1206/a/tmpfs.php3


Monteringsalternativ

auto, noauto
Om du vill att monteringen sker vid uppstart eller inte.

exec, noexec
Om du vill tillåta användare att köra program (binärer) eller inte.

ro, rw
ro = endast läsa (read only), rw = bäde läsa och skriva (read write)

user, nouser
Om du vill att vanliga användare ska få "montera" eller inte. Använder du "user" så tillkommer som förval även noexec, nosuid, och nodev om du inte säger annat.

sync, async
Om du vill att datan ska skrivas direkt eller inte.

suid, nosuid
Om du vill tillåta UID och GID eller inte.

dev, nodev
Om du vill tyda "character" eller "block special devices" på filsystemet, vad det nu kan betyda?

defaults
rw, suid, dev, exec, auto, nouser, async.

Det finns många till, du kan hitta dom med #man fstab


Dump

Dump är ett backup verktyg, satt till 0 ignoreras det, se #man dumpfsck
Om och i vilken ordning "fsck" ska kontrollera filsystemet, 0 =kollas inte.


"Windows"-partitioner.

OBS! Nu finns ett sätt att även skriva till "ntfs", så ta en titt på Ntfs-3g.

/dev/hda1    /win       vfat    noauto,user,rw  0  0
/dev/hdc18    /win2      vfat    noauto,user,rw  0  0
/dev/hdc19    /win3      ntfs    noauto,user,ro,umask=0222 0  0

Jag har ju inte Windows XP utan Me, så "ntfs"-raden visar bara hur den monteras utan skrivstöd. Som ni ser har jag alla "noauto", d.v.s. monteras inte vid uppstart, då blir det så här.

hakan@haze:~$ mount /dev/hda1 /win
mount: only root can do that
Jag har nämligen inga rättigheter till /dev/hda1
hakan@haze:~$ ls -al /dev/hda1
brw-rw---- 1 root disk 3, 1 Jun 9 2002 /dev/hda1

hakan@haze:~$ mount /win
hakan@haze:~$ cd /win
hakan@haze:/win$ ls
Mina\ dokument/ _restore/   bootlog.txt*  config.sys* 
My\ Downloads/  autoexec.001* classes.1st*  detlog.txt* 
Men däremot till /win
hakan@haze:~$ ls -al /win
total 8
drwxrwxr-x  2 root root 4096 Sep 3 20:04 ./
drwxr-xr-x 22 root root 4096 Feb 18 07:58 ../

Vill jag att dom ska monteras vi uppstart måste jag göra så här alltså.

/dev/hda1    /win       vfat    auto,user,rw,umask=0000  0  0
/dev/hdc18    /win2      vfat    auto,user,rw,umask=0000  0  0
/dev/hdc19    /win3      ntfs    auto,user,ro,umask=0222  0  0

"root" monterar och sätter sedan "rättigheter" med "umask", som är "tvärt emot chmod", d.v.s. du måste skriva det som är "förbjudet". (4=läs, 2=skriv, 1=köra program).
Vill du ha ytterligare säkerhet kan man laborera med UID och GID, men då är det dags att komma till forumet för "experthjälp"
http://forum.slackwarelinux.se/

Valid XHTML 1.0!