Några personliga tips inför installationen

Datorarkitektur

Hittar du i Windows genom: Start-->Inställningar--> Kontrollpanelen-->System-->Enhetshanteraren, skriv av/ut detta.

Bildskärmen

Dess horisontella och vertikala "sync" (ibland står det "refresh rate") hittar du i din manual alt. på tillverkarens hemsida, dessa värden är bra att ha om inte X går igång direkt.

Placering

1:a IDE-kontaktens "master" = hda, "slave" = hdb.
2:a IDE-kontaktens "master" = hdc, "slave" = hdd.
I en "normal" dator (där man börjar med 1:a IDE-kontakten) är en hårddisk som Windows kallar C = hda i Linux. Din cdrom (D) är dock inte nödvändigtvis hdb utan det beror på hur den är kopplad.

Fritt utrymme

Har du Windows installerat på hela hårddisken måste du krympa den partitionen. Numera (4/2-05) finns QTParted ett fritt alternativ till Partition Magic
Titta under Partitionering så ser du hur det fungerar.

(Jag har här valt att inte ändra några länkar. QTParted är fortfarande aktiv, dessutom finns GParted. Partition Magic var ett utmärkt Windows-program som utvecklades av Powerquest som småningom köptes upp av Symantec som egentligen aldrig vidareutvecklade programmet. Sista version 8 går fortfarande att få tag i via olika källor och dessutom fanns på tidigare BootCD från Hiren's./le)

Partitionering

Så här har jag förstått det.
Man kan dela in en disk i 4 primära partitioner (Primary), ex.v.hda1,hda2,hda3,hda4 om du har 1 "IDE" disk som "master" på första IDE-kontakten.
En av dessa kan avsättas för utökade partitioner (extended = nr.4), Min första utökade partition (logical) blir följdaktligen nummer 5 (Jag har sett en siffra "63", som övre gräns för hur många partitioner Linux kan hantera på 1 IDE-disk, så det lär ju inte bli några problem). Linux behöver inte någon "primary", men det gör Windows. (har dock "hört" att XP kan installeras på en "logical")

Du måste ha en Swap (såvida du inte har otroligt mycket RAM) samt en / (rotkatalog).En "tumregel" för swap är 2-2.5xRAM dock behöver du sällan mer än 512Mb. Om du har 512 eller mer "ram" tar du swap = ram."Full Slackwareinstallation" tar +3Gb så /= 5-10Gb ger dig lite att röra dig på. Har du gott om plats är en /home bra att ha, då kan du spara dina inställningar, bilder, låtar samt ev. extra program du laddat ner, den kan du göra "hur stor som helst".

Starta från CDROM

Dom flesta datorer är "fabriksinställda" på att först försöka starta från diskettstationen. Du måste gå in i BIOS (Basic In and Output System) för att ändra det till CDROM. Titta i din manual, där står hur du gör det (eller ring "supporten"). Har du ingen manual eller support kan du testa detta.
När du startar datorn bör det stå hur du kommer till "set up menu", på min är det genom att trycka på "Delete"-knappen (kan även vara F10, F2, alt+s, eller någon annan), ser du bara en grafisk bild, prova trycka på "Esc"-knappen.
På min dator, Advanced BIOS Features-->First Boot Device-->Ändra från Floppy till CDROM-->Spara(F10)--> och avsluta(enter-knappen).

Starta från Diskettstationen

Om du har en dator som inte kan starta från CDROM så måste du göra en start-diskett. På CD 1 i katalogen "bootdisks" finns en README.txt som visar hur du gör den.

Valid HTML 4.01!