Flash Player

Hemsida: http://www.macromedia.com/

Dokumentation: http://www.macromedia.com/support/flash/ts/documents/alternate_players.htm

Nedladdning (både plugin och "stand alone"-spelare) http://macromedia.rediris.es/site_ri.html


Installation

Jag laddar ner "plugin" install_flashplayer_6_linux.tar.gz och "spelaren" install_flashplayer_6_linux_sa.tar.gz till /home/hakan/program/flash

Packa upp i /usr/local...
sh-2.05b# pwd
/usr/local
sh-2.05b# tar xvfz /home/hakan/program/flash/install_flash_player_6_linux.tar.gz
sh-2.05b# tar xvfz /home/hakan/program/flash/install_flash_player_6_linux_sa.tar.gz

Som vanligt kastar jag ett "getöga" på README-filen för att kolla beroenden m.m., i det här fallet "- Flash Player 6 for Linux requires at a minimum glibc 2.2.x.", vilket jag ser om jag har med pkgto... nä,nä..inte nu längre, nu använder jag slacked.

Snygg eller hur.. :-)


Installera "plugin"..jag vill bara ha den som "hakan"..
[/usr/local/install_flash_player_6_linux]$ ./flashplayer-installer
..bla.bla..
Please choose which directory to install Macromedia Flash Player 6:

 [m] Install Macromedia Flash Player 6 into Mozilla user
   directory: /home/hakan/.mozilla

 [n] Install Macromedia Flash Player 6 into Netscape user
   directory: /home/hakan/.netscape

 [o] Install Macromedia Flash Player 6 into Opera user
   directory: /home/hakan/.opera

 [a] All

Please choose a directory: m
..bla..bla..
NOTE: Please ask your administrator to remove the xpti.dat from the
   components directory of the Mozilla or Netscape browser.
sh-2.05b# pwd
/usr/lib/mozilla-1.6/components
sh-2.05b# mv xpti.dat xpti.dat-old
Klart...testa om det fungerar...
http://www.microsaft.nu/
Har du problem med ljudet..här finns några råd..
 http://www.linuxquestions.org/questions/history/92856
..för mig funkade #chmod 777 /dev/dsp*

Installera "spelaren", inte för att jag vet vad jag ska ha den till, 
men jag gör det "globalt", som root alltså..
h-2.05b# pwd
/usr/local/install_flash_player_6_linux_sa
sh-2.05b# ./flashplayer-installer
..bla..bla..
Default destination directory [/usr/bin]:

Do you want to install the Macromedia Flash Player 6 (Standalone) icon on your
desktop? (y/n): n


----------- Install Action Summary -----------

Macromedia Flash Player 6 (Standalone) will be installed
to the following destination directory:

Destination directory  = /usr/bin
Install icon to desktop = Yes

Proceed with the installation? (y/n/q):y
klart..den finns i /usr/bin/gflashplayer.

Valid XHTML 1.0!