Dvd-brännare

Jag har fått en LG GSA-4082B dvd-brännare, så jag har bytt ut CD-brännaren på hdd mot den, jag har också tagit bort CD-romen på hdc och lagt in en ny hårddisk där, så här har jag gjort.
OBS! Jag använder linuxkärnan 2.6.9, så använder du fortfarande 2.4.XX stämmer inte detta fullt ut.

Vill du lära dig mera om att bränna cd/dvd sä är detta en bra början..
(http://bbs.linux.se/) ⇒⇒ http://www.linux.se/forum/viewtopic.php?t=12223&postdays=0&postorder=asc&start=0 FAQ-devel

(OBS! Bandbredden hos http://www.linux.se/forum/ ovan är mycket låg, och sidan kan ta extremt lång tid att läsa in! I värsta fall, högermarkera länken: Öppna länk i ny flik. Tråden är dock vid liv på den nya domänen. OBS!/le)

http://fy.chalmers.se/~appro/linux/DVD+RW/

Först skapar jag en "monteringskatalog"..
#mkdir /mnt/dvd

..och skriver i /etc/fstab..
/dev/hdd     /mnt/dvd     iso9660   noauto,user,ro   0  0

..sedan skapar jag länkar..
# ln -s /dev/hdd /dev/cdrom --> ex.v KsCD letar efter /dev/cdrom som förval
# ln -s /dev/hdd /dev/dvd  --> ex.v Mplayer letar efter /dev/dvd som förval

..bäst att kolla var den ligger också..
# cdrecord dev=ATAPI -scanbus
scsibus0:
    0,0,0   0) *
    0,1,0   1) 'HL-DT-ST' 'DVDRAM GSA-4082B' 'A201' Removable CD-ROM

Installera program

root@haze:/home/hakan# swaret --search cdr*

Listing available Packages matching Keyword: cdr*...
cdparanoia-IIIalpha9.8-i386-1 (129 kB) [Status: INSTALLED]
cdrdao-1.1.9-i486-1 (412 kB) [Status: INSTALLED]
cdrtools-2.01-i486-1 (1107 kB) [Status: INSTALLED]

Då tittar vi vad paketen innehåller..

root@haze:/home/hakan# swaret --search dvd*

Listing available Packages matching Keyword: dvd*...
dvd+rw-tools-5.21.4.10.8-i486-1 (81 kB) [Status: INSTALLED]
Då tittar vi på vad paketet innehåller..

Kontrollera "rättigheter"

hakan@haze:/usr/bin$ ls -al cdrecord
-rws--x--x 1 root root 317404 Sep 10 01:41 cdrecord* (#chmod 4711 cdrecord)
hakan@haze:/usr/bin$ ls -al cdrdao
-rws--x--x 1 root root 563540 Jun 8 21:57 cdrdao*  (#chmod 4711 cdrdao)
hakan@haze:/usr/bin$ ls -al mkisofs
-rwxr-xr-x 1 root bin 421044 Sep 10 01:41 mkisofs*  (#chmod 755 mkisofs)
hakan@haze:/usr/bin$ ls -al growisofs 
-rwxr-xr-x 1 root bin 56712 Sep 10 02:34 growisofs*  (#chmod 755 growisofs)

OBS!!
Ska du använda cdrecord/cdrdao som "vanlig användare" med 2.6.9-kärnan, ta bort "SUID"
#chmod 711 cdrecord
#chmod 711 cdrdao

..men då ska du tänka på det här..


..så det kanske är bäst att vänta..


Jag använder för det mesta k3b när jag bränner, dock får jag den inte att fungera när det gäller "multisession" på DVD, då får jag istället göra så här.( se även man-sidan för growisofs). Jag måste också använda DVD+R-skivor.

Jag har en katalog med lite "backup's"..
root@haze:/hakan/backup# ls

backuphome.tar.gz   backuplocal.tar.gz   backuproot.tar.bz2

..jag kom mig inte för att spara "utskriften" förrän jag redan 
provat 2-sessioner, men så här gjorde jag..

Första sessionen
root@haze:/hakan/backup# growisofs -Z /dev/dvd -R -J backuproot.tar.bz2

Andra sessionen
root@haze:/hakan/backup# growisofs -M /dev/dvd -R -J backuphome.tar.gz

Tredje sessionen
root@haze:/hakan/backup# growisofs -M /dev/dvd -R -J backuplocal.tar.gz

Executing 'mkisofs -C 558848,1411904 -M /dev/fd/3 -R -J backuplocal.tar.gz
 | builtin_dd of=/dev/dvd obs=32k seek=88244'
Rock Ridge signatures found
/dev/dvd: "Current Write Speed" is 4.1x1385KBps.
 94.41% done, estimate finish Wed Oct 27 07:23:42 2004
 94.74% done, estimate finish Wed Oct 27 07:23:44 2004
..bla..bla..bla..
 99.42% done, estimate finish Wed Oct 27 07:24:10 2004
 99.75% done, estimate finish Wed Oct 27 07:24:12 2004
Total translation table size: 0
Total rockridge attributes bytes: 439
Total directory bytes: 0
Path table size(bytes): 10
Max brk space used 0
1498782 extents written (2927 MB)
builtin_dd: 86880*2KB out @ average 3.2x1385KBps
/dev/dvd: flushing cache
/dev/dvd: closing track
/dev/dvd: closing session

..då kollar vi..
root@haze:/home/hakan# mount -v /dev/hdd /mnt/dvd

mount: you didn't specify a filesystem type for /dev/hdd
    I will try type iso9660
mount: block device /dev/hdd is write-protected, mounting read-only
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdd,
    or too many mounted file systems

..Konstigt??..min DVD kan se flera "multisessions" på CD..kanske blev det fel vid "bränningen",tyvärr har jag ingen mer DVD +R så jag kan inte prova en gång till, men 2 sessioner fungerade i alla fall.. :-)

Valid XHTML 1.0!