Söka drivrutiner och eller firmware

En Drivrutin eller modul är, mycket förenklat, det språk som krävs för att datorn ska kunna kommunicera med en speciell hårdvaruenhet.
Vissa hårdvaror (t ex BIOS, DVD-läsare, Modem, vissa trådlösa nätverkskort et c) kräver dessutom att speciell mjukvara s.k. Firmware är installerad i den hårdvaruenheten för att tillsammans med Drivrutinen kunna kommunicera med datorn.
När det gäller mycket gammal hårdvara eller å andra sidan mycket modern kan det ibland uppstå problem vid installationen av din Linuxdistribution; Drivrutinen/modulen, och i förekommande fall firmware till din speciella hårdvara finns inte i distributionen.

-Vid drivrutinsproblem som inte lösts vid installationen följer här en generell, mycket kortfattat beskrivning av en sökmetod:
En litet slingrig men oftast framkomlig väg för att hitta driver till hårdvaruenheter är;
Använd verktygen:

$ lsusb
# lspci
# hwinfo
# lshw
# lshw-gtk
 eller i vissa fall 
# dmesg för senast anslutna hårdvaror

lsusb, lspci och dmesg ligger i de flesta distributioner, hwinfo och lshw kan behöva installeras separat.
Läs respektive manual ($ man lspci et c) för beskrivning!

Något av dem, beroende på hur hårdvaran är ansluten, ger oftast beteckning på tillverkare och produkt på formen nnnn:nnnn (oftast hexadecimala uttryck; [tillverkare/Vendor]:[Produkt/Device]) och dessutom ofta tillverkare i klartext, däremot kan produktnamnet vara utan chipset-beteckning.

Ibland, i modernare distributioner, anges även erforderlig drivrutin och i förekommande fall firmware samt om den finns eller saknas.

Första sifferstället är tillverkaren, det andra sifferstället innehåller oftast en chipbeteckning som går att söka via Vendor-Product ID: http://www.pcidatabase.com/
Sök på tillverkarnamn och/eller chipsetbeteckning (nnnn:nnnn): Om du tidigare inte haft det får du nu Tillverkare och Produkt i klartext.
Ibland finns också uppgift om drivrutin/modul under "Pending Information". Använd annars sedan vendor:chipsetbeteckningen i hexadecimalform eller klartext för att söka hos tillverkaren eller öppet på internet alternativt med sökbegreppet linux driver/module eller i förekommande fall firmware.

-Skulle du, mot förmodan, inte lyckas hitta den drivrutin du behöver föreslår jag att du prövar ställa fråga till det forum som är knutet till din distribution, eller vad gäller Slackware även till det eminenta forumet: linuxquestions.org /leValid XHTML 1.0 Transitional