Digikam

Eftersom min kamera, Konica KD-310Z, inte stöds av gphoto2 (titta under Digital Kamera), så har jag letat efter ett grafiskt program som klarar "Mass Storage". Digikam är ett Kde-program som gör det. :-)


Hemsida:  http://digikam.sourceforge.net/
Beroenden: KDE, libgphoto2, och gphoto2
Nedladdning: 
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3458 Digikam
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3459 Digikam-plugins
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3377 gphoto2
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3376 libgphoto2

Jag laddar ner till /home/hakan/nya_program/Camera, och flyttar dit..

hakan@haze:~$ cd nya_program/Camera/
..och "tittar"..
hakan@haze:~/nya_program/Camera$ ls
digikam-0.6.2-i486-1mht.tgz  digikamplugins-0.6.2-i486-2mht.tgz
digikam-0.6.2.tar.bz2        gphoto2-2.1.4-i486-1mht.tgz
libgphoto2-2.1.4-i386-2mht.tgz
..nu måste jag bli "root"..
hakan@haze:~/nya_program/Camera$ su
Password:
..för att installera..
root@haze:/home/hakan/nya_program/Camera# installpkg libgphoto2-2.1.4-i386-2mht.tgz
root@haze:/home/hakan/nya_program/Camera# installpkg gphoto2-2.1.4-i486-1mht.tgz
root@haze:/home/hakan/nya_program/Camera# installpkg digikam-0.6.2-i486-1mht.tgz
root@haze:/home/hakan/nya_program/Camera# installpkg digikamplugins-0.6.2-i486-2mht.tgz 


..lägger sig i Kde-menyn under "Graphics"....bestäm en katalog där du vill ha ditt "album"...."Settings --> Configure Digikam"....lägg till "Add"....för mig "Mass Storage" och monteras i /mnt/cam ..


..glöm inte att "montera" kameran innan du ansluter(# mount -t auto /dev/sda1 /mnt/cam)..

..bilder från barn-barnet Mimmie's 13 års kalas. Jag skapar katalogen Mimmie och....markerar och laddar ner bilderna dit....Under "Tools" finns en massa godis, jag väljer "Batch --> Rename Images" och klickar på "Options" för att byta namn....så här ska det bli.."Start"..


..lätt som en plätt.. :-)

Valid XHTML 1.0!