Nätverksskrivare (Cups)

Jag har en Canon BJC 210 som jag ska använda i mitt nätverk. Först måste cups-1.1.23-i486-4 (finns i a-katalogen) installeras på alla maskiner som ska ha tillgång till skrivaren.Se till att /etc/rc.d/rc.cups är "körbar"(chmod 755 rc.cups) och att "uppstarten" i /etc/rc.d/rc.M inte är "kommenterad".

# Start the print spooling system.  This will usually be LPRng (lpd) or CUPS.
if [ -x /etc/rc.d/rc.cups ]; then
   # Start CUPS:
  /etc/rc.d/rc.cups start
fi

Varje gång du ändrar konfig-filen måste du starta om rc.cups, ställ dig i /etc/rc.d och, som "root", ./rc.cups restart

Om du har en brandvägg så öppna port 631 ex.v. så här..

#det här är för cups
$IPT -A INPUT -i $IF -d $ETH0_IP -p tcp --dport 631 -j ACCEPT
$IPT -A INPUT -i $IF -d $ETH0_IP -p udp --dport 631 -j ACCEPT

Här har du min brandvägg. rc.firewall

Skrivaren är fysiskt ansluten till min stationära dator som jag gett IP 192.168.1.2 och kallat "hakan" i min domän "haze.org"(192.168.1.*), servernamnet blir alltså hakan.haze.org. Då öppnar jag http://localhost:631 i min web-läsare..

bild
..klickar på "Manage Printers"..


bild
.."add printer"..


bild
..root och root's lösenord..


bild
..jag kallar den "Canon" och den sitter på min "paralell-port" /dev/lp0 alltså..


bild
..som jag ställer in här också..


bild
..och så söker..


bild
..jag rätt "drivrutin"..


bild
..ser bra ut tryck på "Printers"..


bild
..så syns den. :-)


Nu till cups konfigurationsfil /etc/cups/cups.conf, jag ändrar bara 4 ställen

1. ServerName hakan.haze.org

2. BrowseAddress 192.168.1.255

3. BrowseAllow 192.168.1.*

4. <Location />
	Order Deny,Allow
	Deny From All
	Allow From 127.0.0.1
	Allow From 192.168.1.*
	</Location>

På min laptop "zenita" (192.168.1.3) ändrar jag /etc/cups/client.conf...
ServerName hakan.haze.org
..sedan http://192.168.1.2:631 i min webläsare..

bild
.."Manage Printers""..


bild
..så syns den..


bild
..det gör den också i Kde. :-)