Brother DCP-145C

Min Epson-skrivare har gett upp så då köpte jag denna, brother stöder linux med drivrutiner men eftersom det är rpm/deb-paket anpassade för distar med "system v" startordning behövs lite "micklande" för Slackware.

Produktsida: (http://www.brother.se/g3.cfm/s_page/64510/s_level/23820/s_product/DCP145CZW1) ⇒⇒ Brother DCP-145C
Drivrutiner: (http://solutions.brother.com/linux/en_us/index.html) ⇒⇒
⇒⇒ http://support.brother.com/g/b/downloadlist.aspx?c=se&lang=sv&prod=dcp145c_eu_as&os=128&flang=English

Skrivaren: dcp145clpr-1.1.2-2.i386.rpm samt dcp145ccupswrapper-1.1.2-2.i386.rpm
Scanner: brscan3-0.2.6-1.i386.rpm samt brscan-skey-0.2.1-3.i386.rpm

Först gör vi ett "slackpaket" av rpm..
# rpm2tgz dcp145clpr-1.1.2-2.i386.rpm
# rpm2tgz dcp145ccupswrapper-1.1.2-2.i386.rpm
# rpm2tgz brscan3-0.2.6-1.i386.rpm
# rpm2tgz brscan-skey-0.2.1-3.i386.rpm

Skrivare

# installpkg dcp145clpr-1.1.2-2.i386.rpm
# installpkg dcp145ccupswrapper-1.1.2-2.i386.tgz

Kopiera /usr/local/Brother/Printer/dcp145c/cupswrapperdcp145c till /etc/rc.d

# cp /usr/local/Brother/Printer/dcp145c/cupswrapperdcp145c /etc/rc.d

Slackware har sina startskript i /etc/rc.d så vi måste redigera skriptet 
cupswrapperdcp145c, öppna det med en texteditor ex.v. kwrite och byt ut
(ctrl+r) alla /etc/init.d/cups mot /etc/rc.d/rc.cups

Öppna /etc/rc.d/rc.M och lägg till under...
# Start the print spooling system. This will usually be LPRng (lpd) or CUPS.
if [ -x /etc/rc.d/rc.cups ]; then
 # Start CUPS:
 /etc/rc.d/rc.cups start
elif [ -x /etc/rc.d/rc.lprng ]; then
 # Start LPRng (lpd):
 . /etc/rc.d/rc.lprng start
fi

..detta.. 
 
# Starta om skrivarsystemet cups via cupswrapperdcp145c...
if [ -x /etc/rc.d/cupswrapperdcp145c ]; then
 /etc/rc.d/cupswrapperdcp145c
fi

..kom ihåg att rc.cups måste vara "körbar".
Nu startar jag skrivaren och startar om datorn 
och kollar om den "syns" med kommandot dmesg..

usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
usb 2-1: New USB device found, idVendor=04f9, idProduct=0206
usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
usb 2-1: Product: DCP-145C
usb 2-1: Manufacturer: Brother
usb 2-1: SerialNumber: BROM8F379004
usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
scsi3 : SCSI emulation for USB Mass Storage devices
usb-storage: device found at 3
usb-storage: waiting for device to settle before scanning
usblp0: USB Bidirectional printer dev 3 if 0 alt 0 proto 2 vid 0x04F9 pid 0x0206
usbcore: registered new interface driver usblp
scsi 3:0:0:0: Direct-Access   Brother DCP-145C     1.00 PQ: 0 ANSI: 2
sd 3:0:0:0: [sdc] Attached SCSI removable disk
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
usb-storage: device scan complete

..vilket den gör, då kör jag http://localhost:631 i en web-läsare..

bild
..klicka på "Printers" överst..


bild
..så ser du att den redan hittat den, nu kan du ställa in den som du vill via ex.v. "Set Printer Options".

OBS!! Om du startar skrivaren när datorn redan är igång måste du köra "cupswrapper" en gång till...
# /etc/rc.d/cupswrapperdcp145c
...annars hittas inte skrivaren korrekt. OBS!!

Det blir Device URI:usb://dev/usb/lp0 inte det korrekta som du ser på bilden ovan.


Scanner

# installpkg brscan3-0.2.6-1.i386.tgz
# installpkg brscan-skey-0.2.1-3.i386.tgz

Öppna /etc/sane.d/dll.conf och lägg till..
# Gäller Brother DCP145C scanner
brother3

..samt /lib/udev/rules.d/80-libsane.rules och lägg till..
# Brother
SYSFS{idVendor}=="04f9", MODE="0666", GROUP="scanner", ENV{libsane_matched}="yes"

..nu startar vi skrivaren och använder programmet XSane..

bild
..så hittas den..


bild
..och en test (Acquire Preview) ser ut så här.


Valid XHTML 1.0 Transitional