Blandat

Här kommer lite tips, som jag "hittat" på olika forum, och inte vet var jag skulle ha lagt annars. ;-)


Kolla dina "portar" med "nmap"

hakan@haze:~$ nmap localhost

Starting nmap 3.75 ( http://www.insecure.org/nmap/ ) at 2005-01-01 07:30 CET
Interesting ports on localhost (127.0.0.1):
(The 1661 ports scanned but not shown below are in state: closed)
PORT   STATE SERVICE
631/tcp open ipp
6000/tcp open X11

Nmap run completed -- 1 IP address (1 host up) scanned in 0.343 seconds

Det viktigaste "bokmärket" för oss linuxfolk är utan tvekan http://www.google.com/linux, kopiera (631/tcp open ipp), sätt det inom "" (fnuttar) och sök.

(google.com/linux nedlagd 2011./le)

631/tcp open ipp
Handlar om skrivardemonen, d.v.s. "Cupsd",längs ned i din /etc/cups/cupsd.conf står det..
## Restrict access to local domain
Order Deny,Allow
Deny From All
Allow From 127.0.0.1
..så ingen kommer in utifrån i alla fall.

6000/tcp open X11
X-servern lyssnar på port 6000, behöver du inte det så finns ett antal olika sätt att stänga av.
Om du använder startx
#startx --nolisten tcp

Om du använder xdm ändras filen /etc/X11/xdm/Xserver till..
:0 local /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp

Jag har kdm så för mig blir det /opt/kde/share/config/kdm/Xservers till..
:0 local@tty1 /usr/X11R6/bin/X -nolisten tcp

Det går också att stänga den via "brandväggen"..
iptables -A INPUT -p tcp --dport 6000 -j DROP

Det finns en massa annat du kan titta på också, du hittar det med #man nmap, visste du inte det förut, så är det bra mycket enklare att läsa man-sidor i Kde's "Help Center".


Snabbguide till Vim

Av Jens Odsvall (http://www.slackware.se/jens/)

Ställ dig i din hemkatalog och..
[dacke:jensa:~]
> cat /usr/share/vim/vim63/vimrc_example.vim > .vimrc
..detta är din konfigurationsfil. 

Öppna en fil..
>vim /sökväg/filnamn

För att editera, starta med "i" ("insert mode").
i  = insert (Lägg in före prompten, flytta med "piltangenterna",
       radera med "delete" och "backstegs"-tangenterna.)

a  = append ( Lägg in efter prompten)

Esc = för att avsluta "insert mode" och komma i "command mode".
 
Shift+: ger en prompt längst ned i editorn.
:
Där skriver du "w", "wq", "q", "q!". till exempel.
w = spara
wq =spara och avsluta
q = avsluta
q! = avsluta utan att spara
Den kommandoprompten är även en sökmotor.
Den "stora" guiden (på svenska) hittar du här när du installerat Vim.
/usr/share/vim/vim63/tutor/tutor.sv

"Miljö" (Enviroment)

Som förval startar Slackware med "bash"-skalet. När du loggar in läses i,
/etc/profile, ~/.bash_profile, ~/.bash_login, och ~/.profile (~ = din hemkatalog),
i den ordningen, efter olika inställningar. Du kan se vad som finns i din "miljö" med kommandot
$env

Jag har valt att skapa /home/hakan/.profile, där jag lagt mina speciella önskemål, den ser ut så här.

# För att lägga till sökvägar till vissa program. $PATH är alla som redan finns,
#sedan lägger man till andra separerade med "kolon".
export PATH=$PATH:/home/hakan/script:/usr/local/azureus

# För att ge "root" tillgång till X, "Su och X"
xhost +local:root

# För att leka med "prompten" (http://old.unix.se/article/articleview/42/1/10/)
#'PS1="\[\033[1;34m\][\$(date +%H%M)][\u@\h:\w]$\[\033[0;37m\] " '


Valid XHTML 1.0!