Bit-torrent

Ett fildelningsprogram som samtidigt laddar upp till andra, medan du själv laddar ner, på så sätt sparar man "bandbredd". Ett mycket användbart program till "allt möjligt", jag visar hur man tar ner en "Slack"-iso.

Hemsida: http://bitconjurer.org/BitTorrent/index.html
Liten svensk manual: http://www.handgranat.org/wiki.pl?BitTorrent/UnixGuide
Slackware har sin i "extra"-katalogen: ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/slackware/slackware-9.1/extra/bittorrent/


Jag är lat...jag menar smart och använder swaret. ;-)

root@haze:~# swaret --update
swaret 1.6.1-3

[ ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-current ]
### Fetching CHECKSUMS List File... DONE!
### Fetching FILELIST List File... DONE!
### Fetching PACKAGES List File for Packages... DONE!
### Fetching PACKAGES List File for Extra Packages... DONE!
### Fetching ChangeLog... DONE!
=> Generating List Files... DONE!

root@haze:~# swaret --search bittorrent
swaret 1.6.1-3

=> Creating EXCLUDE List..... DONE!

Listing available Packages matching Keyword: bittorrent...
bittorrent-3.4.1a-noarch-1 (130 kB) [Status: NOT INSTALLED]

root@haze:~# swaret --install  bittorrent
swaret 1.6.1-3

Listing available Packages matching Keyword: bittorrent...
bittorrent-3.4.1a-noarch-1 (130 kB)

Install bittorrent-3.4.1a-noarch-1? (y/n/A/Q): [y]y
[ ftp://ftp.slackware.no/pub/linux/slackware/slackware-current ]
### Fetching bittorrent-3.4.1a-noarch-1 (130 kB)...
--- 130 kB/130 kB [TOTAL: 130 kB/130 kB] ~ 17 kB/s DONE!
=> MD5CHECK MD5 for Package bittorrent-3.4.1a-noarch-1 OK!
=> Installing bittorrent-3.4.1a-noarch-1... DONE!

INFORMATION: Set DEPENDENCY to 0 in /etc/swaret.conf
             to disable Dependency Support.

%%% Verifying Dependencies... Libraries resolved successfully!

root@haze:~#

Dom körbara filerna lägger sig i /usr/bin och /etc/mailcap(Mozilla och Firefox använder den.) skapas. "Slack" använder ett script "btdownloadxterm.sh" som skapar en katalog "BitTorrent" i min hem-katalog och laddar ner där. Jag öppnar också portarna 6881-6889 i min brandvägg genom att lägga till..
$IPT -A INPUT -i eth0 -d $ETH0_IP -p tcp --dport 6881:6889 -j ACCEPT


Då provar vi, dom senaste "slack-iso" finns på http://www.slackware.com/torrents/

Jag klickar på "disk 1" och Mozilla frågar vad den ska göra, tryck på OK......så öppnas en terminal där du kan se hur det fortlöper. Allt är frid och fröjd...d.v.s. inte om du har en webläsare som inte läser /etc/mailcap, ex.v. Konqueror, då måste jag först "visa han rätt" via "Settings --> Configure Konqueror.Application Preference Order --> addKlicka på "katalogen"......och välj denna......OK..och starta om......testa, tryck på "Open"......"Open with...."......tjusigt eller hur. :-)


Som sagts, kan användas till mycket, här finns lite annat..
http://smiler.no-ip.org/BT/BTlinks.php
http://bt.etree.org/
http://groups.yahoo.com/group/Bittorrentfiles/

Lycka till!

Valid XHTML 1.0!