Avidemux

Jag har en vanlig digitalkamera, Konica KD-310Z, som jag kan ta 15 sek. "videosnuttar"(utan ljud) med. Filformatet ser ut så här..

Avidemux är ett videoredigeringsprogram med lite "mindre grejer" sägs det, jag tycker det finns "grejer" så det räcker och blir över. ;-)

Hemsida:  http://fixounet.free.fr/avidemux/
Dokument:  http://fixounet.free.fr/avidemux/doc/en/index.html
Forum:   http://avidemux.berlios.de/forum/
Nedladdning:http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=1402
Slackpaket: http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3894

Beroenden

Titta under Installera program så ser du hur jag gör, allt med Swaret om det inte anges.
autoconf
automake
Gtk+
glib 2.x
pkg-config
libmad
libvorbis
libxml2
nasm

a52dec 0.7.4
http://liba52.sf.net
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3259
# installpkg a52dec-0.7.4-i686-1jto.tgz


liblame
http://lame.sourceforge.net/
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3257
#installpkg lame-3.96.1-i486-1pcx.tgz


xvid
http://www.xvid.org
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=4275
#installpkg xvidcore-1.0.2-i486-1ota.tgz


Beroenden för Slackpaketet
PACKAGE REQUIRED: 
arts >= 1.2.3-i486-1,
atk >= 1.6.1-i486-1,
gcc >= 3.3.4-i486-1,
gcc-g++ >= 3.3.4-i486-1,
gtk+2 >= 2.4.3-i486-1,
lame >= 3.96.1-i486-1pcx, --> Se ovan..
libmad >= 0.15.1b-i486-1,
libogg >= 1.1-i486-1,
libvorbis >= 1.0.1-i486-1,
libxml2 >= 2.6.9-i486-1,
pango >= 1.4.0-i486-1,
sdl >= 1.2.7-i486-2,
x11 >= 6.7.0-i486-4

Då är det dags..
http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3894
# installpkg avidemux-2.0.28-i686-1jlp.tgz
..som vanligt börjar jag med att starta från en terminal, programmet lägger sig i /usr/bin/avidemux2....snyggt, då laddar jag en fil, klicka på Open..

..och väljer en..

..jag kan bara ta 15 sek. "snuttar"(utan ljud) med min kamera så..

....jag lägger till flera..

..för att sedan spara till en ny fil..

..rubbet.avi som är på 6Mb vilket är väl stort för att skicka till vänner och bekanta. Nåja, hjälpen är nära, eftersom jag har installerat Transcode, som jag tycker är väldigt svårt, så har jag fått ffmpeg nästan på "köpet", så då provar vi.

"Snälla ffmpeg(ffmpeg), skulle du vilja ta filen rubbet.avi(-i rubbet.avi) (eftersom jag vet att du är intelligent så tar du reda på vad den har för format själv, d.v.s jag behöver inte skriva någonting), och göra om den till ett mindre format(-vcodec mpeg4), du kan stänga av ljudet också(-an) förresten, för att till sist skriva den till en ny fil rubbet1.avi(rubbet1.avi)."

hakan@haze:~/bilder/video2/video$ ffmpeg -i rubbet.avi -vcodec mpeg4 -an rubbet1.avi
Input #0, avi, from 'rubbet.avi':
 Duration: 00:00:30.0, bitrate: 1676 kb/s
 Stream #0.0: Video: mjpeg, 320x240, 15.00 fps
 Stream #0.1: Audio: pcm_u8, 8000 Hz, mono, 64 kb/s
Output #0, avi, to 'rubbet1.avi':
 Stream #0.0: Video: mpeg4, 320x240, 15.00 fps, q=2-31, 200 kb/s
Stream mapping:
 Stream #0.0 -> #0.0
Press [q] to stop encoding
frame= 450 q=28.0 size=   869kB time=30.0 bitrate= 237.2kbits/s

..Det tackar vi för, rubbet1.avi ser nu ut så här..

..ett mera "skickvänligt" format. :-)


Men våra vänner som inte ännu har skådat "ljuset" blir inte glada, för dom kan inte se den i sin "Media Player", så vi får väl be ffmpeg om ett "Windows" format..
bash-2.05b$ ffmpeg -i rubbet.avi -vcodec mpeg1video -an rubbet5.mpeg

..rubbet5.mpeg ska nu kunna ses i Windows mediaspelare..om ni undrar över 5-an, så var det så många format jag fick prova innan jag hittade något som funkade.. ;-)

Valid XHTML 1.0!