Audacity

Ett bra program för ljudinspelning och ljudredigering, som kan omvandla till wav,ogg eller mp3. Jag laddar ner paketen till /home/hakan/nya_program

Hemsida:     http://audacity.sourceforge.net/
Manual:      http://audacity.sourceforge.net/manual-1.2/
Nedladdning: http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3284

Beroenden

http://audacity.sourceforge.net/unix.php
# wxWidgets 2.4 (required) --> http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3281
# LAME (optional) --> http://www.linuxpackages.net/pkg_details.php?id=3257
Installera med (som "root")..
root@haze:/home/hakan/nya_program#installpkg wxGTK-2.4.2-i486-1.tgz
root@haze:/home/hakan/nya_program#installpkg lame-3.96.1-i486-1pcx.tgz

# MAD (Mpeg Audio Decoder) (optional) --> finns på skivorna eller testa med Swaret..
sh-2.05b# swaret --search mad
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: mad...
libmad-0.15.1b-i486-1 (141 kB) [Status: INSTALLED]
madplay-0.15.2b-i486-1 (65 kB) [Status: INSTALLED]

# Ogg Vorbis (optional)
Vorbis Tools (requires libraries: libao, libogg, libvorbis) --> skivorna, eller Swaret..
root@haze:/home/hakan# swaret --search libao
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: libao...
libao-0.8.4-i486-1 (43 kB) [Status: NOT INSTALLED]

sh-2.05b# swaret --search ogg
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: ogg...
libogg-1.1-i486-1 (75 kB) [Status: NOT INSTALLED]

sh-2.05b# swaret --search vorbis
swaret 1.6.3test3-1

Listing available Packages matching Keyword: vorbis...
libvorbis-1.0.1-i486-1 (614 kB) [Status: NOT INSTALLED]
vorbis-tools-1.0.1-i486-2 (191 kB) [Status: NOT INSTALLED]

Dom du inte har installerar du ex.v. med..
sh-2.05b#swaret --install "paketnamn"

Då så kan vi äntligen..
root@haze:/home/hakan/nya_program# installpkg audacity-1.2.1-i486-1.tgz


Den lägger sig i Kde-menyn....jag fick detta första gången, men det löste sig med att bara "starta om" i en terminal..
hakan@haze:~$ audacityJag väljer Svenska....under Arkiv --> Inställningar --> Filformat, vill den hjälpa till med mp3....som den hittar själv....sedan ändrar jag under "Ljud in/ut" till 2 (stereo).


Under Krecord ser du vad jag har för utrustning, nu är det dags att prova spela in från radion. Jag har ingen "line out" på den så jag använder uttaget för hörlurarna..har du inte läst manualen ännu, så är det nog dags nu..;-)

..ställer in "Line" som källa och slår på den..funkar fin-fint..radion hör jag i mitt "headset"....först måste jag spara "projektet", men sedan kan jag exportera (spara som) wav,ogg eller mp3..hmm.. om jag nu skulle vilja göra en "Flash-fil" av den..Slug-vännen Haldor kan mer om ljud..ring,ring..aha.. Swftools.

Valid XHTML 1.0!