aMSN Messenger

aMSN är en "fri" klient som ungefär motsvarar Windows "MSN Messanger".
Hemsida: http://amsn.sourceforge.net/index.php

Där kan du även ladda ner "slackpaketet" amsn-0.95-i486.tgz, kom ihåg
beroendet..
"Tcl 8.4 och Tk 8.4 eller högre"
..för 10.2..
tcl-8.4.11-i486-1
tk-8.4.11-i486-1

Men det vill sig inte riktigt med webkameran!

Jag lägger till detta till min brandvägg
#det här är amsn
$IPT -A INPUT -i $IF -d $ETH0_IP -p tcp --dport 6890:6900 -j ACCEPT
..och öppnar lite portar i min Router (bild 5)
Då startar jag..
$ amsn
Malformed attributes:  HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN" found in:
HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN"
Current stack: :!DOCTYPE
..nu startar jag webkameran..
*** Registering -webcal handler.
*** Registering text/calendar handler.
*** Registering webcal protocol handler.
(..för att du ska slippa "vert-scroll" har jag delat på raderna nedan..)
(mozilla-bin:7244): Gdk-WARNING **: gdk_property_get(): 
length value has wrapped in calculation (did you pass G_MAXLONG?)

dlsym[./utils/linux/capture/libng/plugins/drv0-v4l2.so]:
./utils/linux/capture/libng/plugins/drv0-v4l2.so: undefined symbol: _ng_plugin_init

dlsym[./utils/linux/capture/libng/plugins/drv1-v4l.so]: 
./utils/linux/capture/libng/plugins/drv1-v4l.so: undefined symbol: _ng_plugin_init

WARNING: no plugins found [/usr/local/amsn-0.95]
..jag ansluter till ett "konto" som jag har på min andra dator 
och kan se webcameran där, men..

bild
.."eftersläpningen" är nu stor, 2-3 sekunder, och..

bild
..inställningsknapparna fungerar väldigt "trögt".

Har någon samma problem? Kanske t.o.m. löst det?