Välkommen till fasth.de!

Välj vilken sida du vill besöka:


Support och information omkring Linux operativsystem

Information about the Linux operating system, mainly in swedish.

Informationen über das Linux-Betriebssystem, hauptsächlich in swedish.


Håkans, "Mitt Slackware".
För att hedra Håkans minne.
Programhantering - Appendix
Installation av Slackware
 

South Eastern Railroad, en modelljärnväg i skala N

A modular railroad built according to the Fremo standard)

Eine modulare Eisenbahn baute dem Fermostandard zufolge

 

   

Hur du sätter upp en egen webbserver för att använda som Localhost.

How to set up your own web server mainly as localhost

Wie Ihr eigener Webserver als localhost hauptsächlich aufzustellen ist.